Föredrag på flera ställen om styr och övervakning

Vid tre tillfällen har Slussen.biz anordnat mässan ExpoStyr, där olika leverantörer visat upp sina tekniska lösningar. I samband med det ordnade Energi- och Miljötekniska Föreningen tekniska seminarier med lokala föredragshållare.

NORRKÖPING, ÖREBRO, GÖTEBORG. Fastighetsautomation är en komplex sektor som rymmer många aktörer med behov av att jobba tillsammans. Sektorn rymmer viktiga fastighetsfunktioner såsom ventilation, värme, kyla och belysning. Styrtekniken har utvecklats lavinartat de senaste åren i strävan efter bland annat ökad energieffektivisering och förbättrat inneklimat. Det finns dessutom ekonomiska vinster med att kunna styra och övervaka flera fastigheter från en och samma plats.


Peter Kalin, Specialfastigheter

I Norrköping föreläste Peter Kalin, Specialfastigheter, om Specialfastigheters strategi och vägval avseende fastighetsautomation, exempelvis riktlinjer och styrande dokument, styrning av projektering och upphandling av fastighetsautomation, vilka krav man har på kommunikation, leverantörer och säkerhet.

 
Johan Sellin, Faturum Fastigheter t.v. och Martin Persson, Ventab, t.h.

I Örebro föreläste Johan Sellin, Futurum Fastigheter, hur man med hjälp av självlärande funktioner kan kapa mantimmar och spara energi.

I Göteborg föreläste Martin Persson, Ventab, om A working Lab – ett hus på Chalmers och om hur installationerna kommer att fungera i det framtida kontorshuset. A working lab ska kännetecknas av att det ska vara flexibelt för brukarna, vilket ställer stora krav på mätning – exempelvis ska en helt ny mätinfrastruktur installeras, vilket ställer krav på styr- och övervakningsinstallationerna.

 

Foto: slussen.biz