Föredrag om byggsektorns digitalisering


Olle Samuelson, Luleå tekniska universitet, föreläste om digitaliseringen av byggsektorn.​ Foto: Tomas Bergman

Vid en föreläsning i Luleå fick deltagarna mer kunskap om digitaliseringen av byggsektorn.

LULEÅ. ”Digitalisering – byggbranschens räddning” var titeln på en lunchföreläsning som hölls vid Luleå tekniska universitet, dit medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen var inbjudna.
Föreläsare var Olle Samuelson, ny adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Föreläsningen behandlade möjligheterna med digitaliseringen men också de hinder som behöver överbryggas för att uppnå effekterna.
Enligt Olle Samuelson ligger den stora potentialen med digitaliseringen av byggsektorn i dag i de nya affärsmodellerna snarare än i de digitala verktygen.

Olle Samuelson arbetar med att förändra arbetssätten och driva utvecklingen framåt, bland annat inom den största satsningen någonsin kring digitalisering i samhällsbyggnadssektorn
– det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

– Digitaliseringen kan hjälpa oss att minska resursanvändningen, öka kretsloppstänkandet och förkorta byggtiderna, dessutom till en lägre kostnad sade Olle Samuelson.