Fastighetsägare behöver mer kunskap om styr

Vid ett teknikföredrag i Gävle presenterade Richard Thygesen, Aktea Energy, Bebos förstudie.

Fastighetsägarna behöver mer kunskap kring kompletterande styrsystem. Det framkom vid en föreläsning i Gävle kring styr- och övervakningssystem.

TEXT: MARK KRETZ

GÄVLE. Inom Bebo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har en förstudie gjorts med syfte att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i fastighetsbeståndet.

Vid ett teknikföredrag i Gävle presenterade Richard Thygesen, Aktea Energy, förstudien, med fokus på grundtyper för kompletterande system för fastighetsautomation, exempelvis prognosstyrning.

I förstudien togs rekommendationer fram, bland annat om en definition av smarta kompletterande styrsystem och att fastighetsägarnas generella kunskap om smarta kompletterande styr- och reglersystem behöver höjas. Vidare bör de samarbeta och enas om tekniska anvisningar för smarta kompletterande styrsystem för mer öppenhet i systemen.