Bättre resultat med nytt ljudlabb


Anders Blomqvist och John Jonsson förevisade det nya ljudlaboratoriet i Nälden. Foto: Per Danielsson

Hallströms Verkstäder i Nälden i Jämtland har låtit uppföra ett ljudlabb med syfte att bättre och snabbare kunna mäta prestandan hos sina ventilationsprodukter och optimera utvecklingsarbetet.

NÄLDEN. Med det egna labbet ska utvecklingsingenjörerna själva kunna göra kontrollerade mätningar, vilket kommer att ge kritisk kunskap vid utvecklingen av produkterna.
WSP Akustik i Östersund konstruerade och projekterade uppbyggnaden i nära samarbete med John Jonsson, konstruktionsansvarig hos Hallströms Verkstäder.

Vid ett studiebesök hos Hallströms Verkstäder, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östersund, förevisade John Jonsson det nya ljudlaboratoriet i Nälden.

Labbet har i dag ingen ackreditering utan ska användas av utvecklingsingenjörerna som själva ska kunna göra kontrollerade mätningar. Detta kommer att ge kritisk kunskap vid utvecklingen av produkterna.
Planen är att man ska bygga ut labbet för att även inkludera mätning med luftflöde, men dit har projektet inte nått ännu.