SiS Litteratur

SiS Litteratur

SIS Förlag och Energi- och Miljötekniska Föreningen har inlett ett samarbete, vilket innebär att medlemmar får upp till 20 procents rabatt på utvalda SIS-publikationer, enligt nedanstående. Vid frågor kring beställning, kontakta SIS Kundtjänst, tel 08-555 523 10