Mångmiljonsatsning på forskning för minskad energiåtgång

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN ska forska kring energieffektiv tillverkning av mekanisk och kemimekanisk massa. Det sker gemensamt med SCA, Stora Enso, Holmen, Metso och Andritz.

 

Mittuniversitetet får 36 miljoner kronor av KK-stiftelsen, och näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Dessutom satsar universitetet 12 mkr.
– Målet är att minska elenergiåtgången vid massatillverkningen med 50 %. Därför är forskningsprojektet av mycket stor betydelse för vår konkurrenskraft, säger Örjan Petterson, VD vid SCA R & D Centre AB.

Mångmiljonanslaget från KK-stiftelsen och lika mycket från näringslivet i form av främst personer och utrustning ska användas för att bygga upp en internationellt stark forskningsprofil.

– Det starka stödet från de tre stora aktörerna inom området mekanisk massaproduktion i Sverige samt världens två dominerande maskintillverkare samlar därmed huvuddelen av alla relevanta stora industrier nationellt inom området, säger Göran Bengtsson, Director Group Research Programme inom Stora Enso.

– Vi har därför höga förväntningar om att lyckas med detta unika samarbete och att vi skall få nya kunskaper som vi direkt kan använda oss av i tillverkningen.

Mittuniversitetet kommer nu systematiskt att bygga upp forskningsprofilen under inledningsvis en sexårsperiod. KK-stiftelsen säger i sin bedömning att den befintliga forskargruppen redan idag är internationellt framstående både vetenskapligt och när det gäller näringslivets nytta.

– Det här är en viktig satsning för Mittuniversitetet. Men framför allt är den viktig för Sverige genom att vi samlar landets spetskompetens inom profilen här, säger Anders Söderholm, Mittuniversitetets rektor.

– KK-stiftelsens motivering om den höga vetenskapliga kvaliteten och ledarskapet utgör också en kvalitetsstämpel för oss, och vi ser fram emot att visa att vi kan leva upp till den.

KK-stiftelsen finansierar framförallt forskning vid Sveriges nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen har sedan starten 1994 satsat cirka 7,4 miljarder kronor i över 2 100 olika projekt. Detta är femte gången som KK-stiftelsen anslår pengar till forskningsprofiler. 

Källa: Mittuniversitetet

Publicerad 23 februari 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.