VA | 30 okt

Många kommuner saknar både kompetens och budget för vattentjänster

88 procent av landets kommuner säger att de har ett mycket stort eller ganska stort behov av underhåll i vattentjänster, samtidigt som närmare hälften uppger att de inte vet eller saknar en budget som täcker behovet av dessa investeringar, enligt rapporten “Temperaturen på Vatten-Sverige".

Många kommuner saknar både kompetens och budget för vattentjänster
88 procent av kommunerna uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar. Foto: Tryggve Finkelsen/iStock

– Resultatet bekräftar det branschen har sagt och Svenskt Vattens investeringsrapport visar. Klimatförändringarna med ökade skyfall och torka ökar trycket på en redan utmanad och eftersatt bransch, där kompetensbristen har blivit en akilleshäl, säger Vattenindustrins ordförande Anette Seger.

Anette Seger, vd på Ramboll och ordförande för Vattenindustrin. Foto: Ramboll.

De kommuner som inte anser sig ha en tillräcklig budget finns främst på landsbygden. Investeringar och underhåll i vattentjänster har lägst prioritet i norra delen av landet medan södra Sverige har högsta prioritet.

När det gäller ökade kostnader uppger fyra av tio kommuner att de inte har utrymme i sin budget för att även hantera de åtgärder som behövs för att vattentjänsterna ska fungera vid ökad belastning, till exempel på grund av skyfall. Dessutom saknar 6 av 10 kommuner en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Detta ska finnas i varje kommun vid årsskiftet.

Många kommuner står också utan tillräcklig kompetens för att genomföra de åtgärder som krävs. Tre av fyra har svarat att de har tillräcklig kompetens och resurser för att värdera och prioritera investeringsbehovet för vattentjänster men när det kommer till genomförandet är det bara 6 av 10 som säger sig ha tillräcklig kompetens och resurser.

Undersökningen är gjord av Novus.

Källa: Mötesplats Vatten 2023

Publicerad 30 oktober 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.