Många intresserade av BIM

Allt fler får upp ögonen för Byggnadsinformationsmodellering, BIM, för att effektivisera bygg- och förvaltningsprocesserna. Även i år var OpenBIM:s konferens fullsatt.

– BIM ger en otrolig möjlighet att få tillbaka mätbar och användbar information från projekten, sa Per Bjälnes, tjänsteutvecklare hos Coor Service Management som bland annat förvaltar fastigheter i hela Norden, under konferensens paneldebatt.
Genom sin bakgrund från telekomföretaget Ericsson har Per Bjälnes tydligt sett vilka möjligheter it kan öppna för bygg- och fastighetsbranschen. Bättre spårbarhet är en möjlighet.
– Om vi till exempel vill spåra en smitta i ett sjukhus så har vi nu ett verktyg. Med hjälp av en BIM-kod kan vi ta reda på vem som har tagit i en vagn, var den har varit och följa den genom hela kedjan av rum, sa Per Bjälnes.

Internationell konkurrens 
Föreningen OpenBIM:s årskonferens lockade 230 personer från konsult-, fastighets- och byggbolag, tekniska högskolor, arkitektkontor med flera till hotell Clarion på Arlanda, som till stor del byggts med stöd av BIM. Intresset för ny och bättre informationshantering är stort inte minst på grund av den ökande konkurrensen inom byggsektorn.
– Det handlar inte så mycket om lokala projekt längre, utan i dag arbetar även byggbranschen i internationell konkurrens och måste hänga med där, sa Niklas Kihlén, seniorkonsult från mjukvaruföretaget Tekla, som besökte konferensen.

Paneldeltagaren Rikard Espling, utvecklingschef hos Skanska Sverige, tyckte att BIM kan vara ett bra sätt att undvika onödiga hinder i byggprocessen och på så vis spara pengar. Men han såg också utvecklingspotential för verktyget.
– För oss som byggentreprenörer är arbetsmiljön mycket viktig, så det måste man också ta hänsyn till i projekten, sa Rikard Espling.

Byggherrar i samarbete
Lars Lidén, utvecklingschef hos Specialfastigheter, avslöjade att fem statliga byggherrar beslutat sig för att ta fram gemensamma manualer för BIM. Utöver Specialfastigheter deltar Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket i satsningen.
Som en frisk västanfläkt kom forskaren Calvin Kam från Stanforduniversitetet och berättade om arbetet med BIM i USA, Singapore och Kina. Där har byggnadsinformationsmodellering (BIM) redan börjat användas i stor utsträckning och blivit uppskattat. Utvärderingar som Kam gjort visar även att mottagandet av BIM kan se olika ut på olika ställen i organisationen. Till exempel kan projektledare och ingenjörer uppleva modellen som tidskrävande.
– Därför är det viktigt hur BIM implementeras och hur de som ska använda verktyget motiveras, sa Calvin Kam.

Kostar att införa
Flera av paneldeltagarna tyckte också att utbildning är viktigt om man ska lyckas med BIM. Intresset för modellen beror även av ekonomin. Som alla nya tekniker och verktyg kostar det att införa BIM. Det krävs nya dataprogram och ny arbetsorganisation – kostnader som helst ska finnas med i budgeten.
– Och man kan inte räkna med att få tillbaka investeringen i ett projekt, utan måste se kanske tio projekt framåt, sa Tomas Alsmarker, vice vd hos konsultföretaget Tyréns.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 54

BIM
Publicerad 22 maj 2013

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.