Månads- eller årsnetto?

Vilken avräkningsmetod ger flest kvadratmeter solceller, och hur mycket skiljer sig resultaten för månads- respektive årsnettodebitering? ABB har undersökt saken på uppdrag av Elforsk

Avräkningsperiodens längd är avgörande för lönsamheten i solcellsinstallationer, och därmed också för hur stora installationerna blir. På uppdrag av SolEl-programmet har ABB gjort beräkningar för över 200 olika kombinationer av solelsystem, uppvärmningssätt, debiteringsperioder och fastigheter. Rapporten presenterades på Energiutblick i Göteborg.
– Avräkningsperioden har stor betydelse för hur stora system som blir lönsamma. Om man utan nettodebitering skulle producera 500 kWh per år i en villa, blir det istället 3 200 kWh per år med månadsdebitering. Villan i exemplet har luftvärmepump och använder 11 200 kWh el per år. Med årsnettodebitering skulle villaägaren kunna täcka hela sitt årsbehov av el, om bara taket vore tillräckligt stort, säger Bengt Stridh, ABB Corporate Research.

För flerbostadshus visade sig skillnaden mellan månads- och årsnettodebitering vara mycket liten.
– Det är en avgrund mellan den politiska viljan och verkligheten. Vi borde sätta upp planeringsmål, vad vill vi göra med solenergin? säger Bengt Stridh.
Bengt Stridh och hans kollegor har bara räknat med att solceller installeras på cirka 200 villor när de bedömt effekterna av nettodebitering för el- och näthandelsbolagen, och följaktligen kommit fram till att det handlar om kaffepengar. Hela rapporten finns att ladda ned på www.solelprogrammet.se under ”Aktuellt”.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 12

Publicerad 18 april 2011

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.