Månads- eller årsnetto?

Vilken avräkningsmetod ger flest kvadratmeter solceller, och hur mycket skiljer sig resultaten för månads- respektive årsnettodebitering? ABB har undersökt saken på uppdrag av Elforsk

Avräkningsperiodens längd är avgörande för lönsamheten i solcellsinstallationer, och därmed också för hur stora installationerna blir. På uppdrag av SolEl-programmet har ABB gjort beräkningar för över 200 olika kombinationer av solelsystem, uppvärmningssätt, debiteringsperioder och fastigheter. Rapporten presenterades på Energiutblick i Göteborg.
– Avräkningsperioden har stor betydelse för hur stora system som blir lönsamma. Om man utan nettodebitering skulle producera 500 kWh per år i en villa, blir det istället 3 200 kWh per år med månadsdebitering. Villan i exemplet har luftvärmepump och använder 11 200 kWh el per år. Med årsnettodebitering skulle villaägaren kunna täcka hela sitt årsbehov av el, om bara taket vore tillräckligt stort, säger Bengt Stridh, ABB Corporate Research.

För flerbostadshus visade sig skillnaden mellan månads- och årsnettodebitering vara mycket liten.
– Det är en avgrund mellan den politiska viljan och verkligheten. Vi borde sätta upp planeringsmål, vad vill vi göra med solenergin? säger Bengt Stridh.
Bengt Stridh och hans kollegor har bara räknat med att solceller installeras på cirka 200 villor när de bedömt effekterna av nettodebitering för el- och näthandelsbolagen, och följaktligen kommit fram till att det handlar om kaffepengar. Hela rapporten finns att ladda ned på www.solelprogrammet.se under ”Aktuellt”.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 12

Publicerad 18 april 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.