Lundafastigheter slår energimålen i EPC-projekt

Tillsammans med Schneider Electric har Lundafastigheter energieffektiviseringsprojekt slagit de ställda sparmålen.

 

Genom ett EPC-projekt har energiåtgången för värme sänkts med hela 29 procent och energikostnaderna har samtidigt minskat med cirka 13 miljoner kronor per år. Därmed har Lundafastigheter överträffat de högt ställda målen för projektet och nu går man vidare för att Green Building-certifiera ett flertal byggnader. Som ett led i Lunds kommuns miljöarbete har kommunägda Lundafastigheter genomfört ett omfattande energisparprojekt i 101 fastigheter. Det handlar om bland annat kontors- och förvaltningsbyggnader, skolor, idrottsanläggningar med en yta på cirka 300 000 kvadratmeter.Målen för projektet var att sänka energikostnaderna, reducera koldioxidutsläppen och höja energikompetensen internt för att få medarbetarna att tänka kring möjliga energivinster i sitt dagliga arbete. Specifikt var kommunens mål att minska den totala energiförbrukningen med 15 procent i hela fastighetsbeståndet till 2010. Resultatet landar nu på 20 procent.- Vi har nått ett bättre resultat än vi trodde, både för beståndet som helhet och för de 101 fastigheter där vi har genomfört stora energiinsatser. Målsättningen för dessa fastigheter var bland annat att sänka energiförbrukningen för värme med 27 procent och det överträffade vi med 2 procentenheter. De goda resultaten och de stigande energipriserna gör att vi kan räkna hem investeringen på kortare tid än beräknat, säger Jan-Christer Sandh, fastighetschef på Lundafastigheter.  Förutom rena ekonomiska besparingar medför energiprojektet stora miljövinster, bland annat minskade koldioxidutsläpp med cirka 4300 ton årligen och en kraftig reducering av svavelutsläppen.Projektet bygger på den så kallade EPC-modellen, Energy Performande Contracting, vilket innebär att Schneider Electric har kartlagt sparpotentialen och sedan utfört åtgärder med resultatgaranti.- EPC är en effektiv modell för att komma igång med energiprojekt och faktiskt vara garanterad stora besparingar. Vi har liknande samarbeten i ett 30-tal kommuner, säger Ulf Petersson, affärsutvecklare på Schneider Electric.   Åtgärdsprogrammet för Lundafastigheter har bland annat omfattat uppgradering av klimatsystem. Vidare har oljepannor ersatts med värmepumpar och pellets- eller biobränsleanläggningar samtidigt som energisparande belysning, duschar och tappvatten har installerats.Nästa steg i energiprojektet är att ansöka om Green Building-certifiering för ett flertal av de byggnader som har energieffektiviserats.  – Att gå vidare med ansökningar om Green Building-certifiering känns väldigt tillfredsställande. Det är en viktig milstolpe, även om vi fortsätter jaga energitjuvar i hela beståndet, säger Jan-Christer Sandh.En byggnad som certifieras enligt energiklassningssystemet Green Building ska bland annat ha sänkt energiåtgången med minst 25 procent. I dag finns det cirka 160 byggnader i Sverige som är klassade enligt Green Buildings krav.

Källa: Schneider Electric

Publicerad 25 oktober 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.