Fjärrvärme | 16 jun 2022

Luleå säkrar fossilfri fjärrvärme med nytt energilager

Luleå Energi har investerat i ett nytt energilager i anslutning till LuleKrafts anläggning i Luleå. Lagret är en viktig del i omställningen för att nå målet om ett fossilfritt energisystem.

Luleå säkrar fossilfri fjärrvärme med nytt energilager
Malin Larsson, vd, Luleå Energi och energiminister Khashayar Farmanbar invigde det nya energilagret i Luleå tidigare i veckan. Foto: Magnus Stenberg

– Vi är stolta över den här investeringen som är en stor och viktig pusselbit i vår omställning till ett fossilfritt energisystem. Med allt som händer i Luleå just nu möjliggör energilagret att ytterligare skapa flexibilitet i systemet och öppnar för att kunna ta emot framtida strömmar av fossilfria restenergier, säger Malin Larsson, vd, Luleå Energi.

Energilagret kan jämföras med en jättelik 44 meter hög termos som rymmer totalt 30 000 kubikmeter vatten. Foto: Jacob Nilsson

Energilagret kan jämföras med en jättelik 44 meter hög termos som rymmer totalt 30 000 kubikmeter vatten, vilket kommer innebära en buffert för att klara såväl driftstörningar som planerade avbrott i Luleås fjärrvärmesystem. Redan det här året kommer Luleå Energi också kunna reducera den lilla del fossilt bränsle som ibland måste tillföras i produktionen.

– Utöver flexibiliteten som energilagret skapar kommer det att bidra till ytterligare redundans i systemet. Fjärrvärmen spelar en viktig roll för Luleås framtida energisystem och det handlar om att fortsätta att utveckla systemet genom bland annat sänkta framledningstemperaturer, energilagring och effektbalansering för att på så vis avlasta elbehovet och möjliggöra en ny typ av fjärrvärmesystem, säger Malin Larsson.

Energilagret invigdes i början av veckan och energiministern Khashayar Farmanbar deltog i invigningen.

– Satsningar i linje med energilagret är ett föredöme både nationellt och internationellt. I Sverige har vi goda förutsättningar med en stor mängd förnybar energi, och den industriomställning som nu sker i norra Sverige är direkt kopplat till både det och vår framsynthet vad gäller att optimera och tillvarata restenergier i alla former, säger Khashayar Farmanbar.

Källa: Luleå energi

Publicerad 16 juni 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.