Luftkvalitet | 22 jan

Luftkvalitetsdata i ny webbtjänst

I SMHI:s nya webbtjänst redovisas ett avancerat modellsystem som visar luftföroreningshalter med mycket hög geografisk upplösning över hela Sverige. Det här kan bli ett viktigt verktyg i det nationella luftvårdsarbetet och ge stöd i det lokala arbetet i landets kommuner, uppger SMHI.

Luftkvalitetsdata i ny webbtjänst
Genom den nationella modelleringen i SMHI:s nya webbtjänst kommer vi få en mycket bättre bild av luftkvaliteten i hela Sverige. Foto: Shutterstock

SMHI har i ett omfattande utvecklingsprojekt på uppdrag av Naturvårdsverket och Trafikverket tagit fram ett avancerat modellsystem som visar luftföroreningshalter med mycket hög geografisk upplösning över hela Sverige.

För att underlätta användningen av luftkvalitetsdatan har SMHI utvecklat en webbtjänst där det är möjligt att titta på och ladda ner data. Tjänsten nås via SMHI:s Luftwebb.

Halter av kvävedioxid (NO2) och små och större partiklar (PM2,5 och PM10) har beräknats för hela landet ända ner till 50 x 50 meters upplösning. Så detaljerade beräkningar har inte gjorts tidigare för hela Sverige.

Exempel på hur modellresultaten ser ut i webbtjänsten, här inzoomat över Norrköping. Kvävedioxidhalter visas med hög upplösning och i gaturumspunkter inkluderas effekter från närbelägna byggnader som kan försämra ventilationen och därmed orsaka högre föroreningshalter. Bild: SMHI

– Genom den nationella modelleringen kommer vi få en mycket bättre bild av luftkvaliteten i hela Sverige. Vi ser att den kommer att komplettera och förbättra arbetet med mätningar och andra utvärderingar av luftkvaliteten. Även allmänheten kommer att få större tillgång till information om luftföroreningar i sitt närområde, säger Roger Sedin, enhetschef på Naturvårdsverkets luftenhet.

Högupplösta nationella modellberäkningar av luftföroreningar kan användas på flera sätt. Dels kan halter jämföras mellan olika delar av landet, dels kan data ge information om var halterna av partiklar eller kvävedioxid riskerar att vara höga och därmed utgöra ett stöd i val av mätplats. Beräkningarna kan vara till hjälp i kommunernas luftvårdsarbete och även utgöra underlag till andra experter och en intresserad allmänhet.

Det är även helt nytt med nationella beräkningar som tar hänsyn till hur byggnader i gatumiljö påverkar spridningen av luftföroreningar. Resultaten gör det lättare att beskriva de föroreningshalter som människor exponeras för i sin vardag.

– Vi är stolta att vi kommit så här långt idag. Det arbete som nu presenteras bygger på erfarenheter, teknik och system som vi jobbat med i många år. Vi ser detta som en första version och hoppas kunna förädla tjänsten ännu mer framgent. Denna typ av tjänster krävs om Sverige ska fortsätta ligga i framkant inom luftmiljöområdet, säger David Segersson, forskningsledare inom urbant klimat och luftmiljö på SMHI.

Källa: SMHI

Publicerad 22 januari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.