Partiklar | 19 apr 2023

Luftföroreningar – en tuff fiende för schackspelare

Schackspelare presterar sämre när luftkvaliteten är lägre – de intellektuella funktionerna blir nedsatta. Det rapporterar MIT News med anledning av en nyligen publicerad studie av bland andra MIT-forskaren Juan Palacios. Då man utförde en datoriserad analys av schackspelares spel visade det sig att fina partiklar i luften påverkade spelet med generellt sett sämre och fler felaktiga drag.

Luftföroreningar – en tuff fiende för schackspelare
En liten ökning av fina partiklar ökar sannolikheten att schackspelare gör misstag. Foto: Istockphoto

En blygsam ökning av fina partiklar ökar sannolikheten att schackspelare gör ett fel med 2,1 procentenheter, och storleken på dessa fel ökar med 10,8 procent. I den här miljön leder alltså renare luft till klarare huvuden och skarpt tänkande.

Juan Palacios, MIT. Foto: MIT

– Vi har sett att när individer utsätts för högre nivåer av luftföroreningar gör de fler misstag och större misstag, säger Juan Palacios, ekonom vid MIT:s (Massachusetts Institute of Technology) Sustainable Urbanization Lab, och medförfattare till en artikel som beskriver studiens resultat.

Forskarna studerade prestandan hos 121 schackspelare i tre sju-omgångars turneringar i Tyskland 2017, 2018 och 2019, omfattande mer än 30 000 schackdrag. Forskarna använde tre webbanslutna sensorer inne i turneringsplatsen för att mäta koldioxid, PM2,5-koncentrationer och temperatur.

Fakta

Studien

  • Artikeln, ”Indoor Air Quality and Strategic Decision-Making,” har publicerats i tidskriften Management Science.
  • Författare är Steffen Künn och Nico Pestel, båda docenter vid School of Business and Economics vid Maastricht University i Nederländerna, och Juan Palacios, MIT:s Department of Urban Studies and Planning.

Under turneringarna varierade PM2,5-koncentrationerna från 14 till 70 mikrogram per kubikmeter luft, exponeringsnivåer som vanligtvis finns i städer i USA och på andra håll. Forskarna undersökte och uteslöt alternativa potentiella förklaringar till nedgången i spelarens prestanda, som ökat brus. De fann också att koldioxid- och temperaturförändringar inte motsvarade prestandaförändringar.

Forskarna fann också att när luftföroreningarna var värre presterade schackspelarna ännu sämre under tidspress. Turneringsreglerna föreskrev att 40 drag måste göras inom 110 minuter; för drag 31–40 i alla matcherna ledde en ökning av luftföroreningarna med 10 mikrogram per kubikmeter till en ökad sannolikhet för fel på 3,2 procent, och storleken på dessa fel ökade med 17,3 procent.

Medan fokus för denna studie är fokuserad på schackspelare, menar författarna att resultaten har ”starka konsekvenser för högutbildade kontorsarbetare”, som också kan ställas inför knepiga kognitiva uppgifter under förhållanden med varierande luftförorening.

Publicerad 19 april 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.