kulturarv | 16 mar 2022

Luften – ett problem för många dinosaurier

Bristande ventilation och dåligt inomhusklimat gör att värdefulla dinosaurieskelett på Evolutionsmuseet i Uppsala vittrar sönder.
– Det är framför allt luftfuktigheten som ställer till med problem, säger museichefen Mats Eriksson.

Luften – ett problem för många dinosaurier
På museet finns Nordens största samling av äkta dinosaurieskelett. Bilden visar Euhelopus zdanskyi från tidig krita (drygt 100 miljoner år sedan) som kunde bli 10–12 meter lång.

På Evolutionsmuseet finns Nordens största samling av dinosaurieskelett och den största samlingen kinesiska ryggradsdjursfossil utanför Kina. I samlingarna finns det totalt cirka 4,5 miljoner föremål, varav cirka en halv miljon fossiler och mineral. En mindre del är utställda. Det mesta ligger i magasin och används i forskning och undervisning.

– Sådant här material bör förvaras i en stabil miljö när det gäller temperatur och luftfuktighet, säger Mats Eriksson och berättar att det nuvarande ventilationssystemet har alldeles för låg kapacitet samt att man inte heller har temperaturreglering i någon större utsträckning.

Mats Eriksson, museichef på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Museet är inrymt i tre hus, varav ett är Paleontologen från 1932. Det är byggt för samlingarna men i stort behov av renovering. Värmen, och därmed även luftfuktigheten, fluktuerar med årstiderna och över dygnets timmar. Det får negativ inverkan på de sköra dinosauriebenen – när man för hundra år sedan satte ihop skeletten användes lim som påverkas negativ av fukt. Pyritsjukan är ett annat problem. Pyrit är ett mineral som finns i många fossil och kan oxidera i kontakt med fukt. Fossilen blir då skör och kan till och med sprängas.

Problemet med Evolutionsmuseets söndervittrande dinosaurieskelett är dock ingen ny upptäckt, utan uppmärksammades redan för ungefär 15 år sedan då ett dinosaurieben föll sönder i smulor när det togs fram.

En konservator från Wales som konstaterade att våra dinosaurieben inte kommer att klara sig om de är kvar i samma miljö.

Mats Eriksson berättar att museets egen konservator arbetar med att försöka rädda de mest värdefulla delarna av samlingarna, vilket är ett mycket tidskrävande arbete.

– När han är klar med ett föremål, läggs det tillbaka i samma miljö som det låg i tidigare. Det innebär att samma problem uppstår igen efter en tid och det är ingen rimlig lösning på sikt.

Paleontologen, som byggdes 1932, saknar bra ventilationssystem.

Uppsala universitet arbetar sedan en tid tillbaka med en så kallad behovsutredning som ska vara klar i vår.

– Vad som därefter kommer att hända, om det blir renovering eller om vi får flytta till nya lokaler, vet vi inte.

– Men om inget sker förstörs samlingarna. Det som pågår är både en långsam och akut process. Vår konservator försöker rädda det material som är mest värdefullt. Samtidigt vet vi inte vad i samlingarna som i framtiden kommer att anses som värdefullt.

Evolutionsmuseet är långt ifrån det enda museet som har bristfälligt inomhusklimat.

Enligt en enkätundersökning av Artdatabanken klarar inte sex av tio naturhistoriska museer av att ta hand om föremål på ett bra sätt.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 16 mars 2022

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.