Legionellabekämpning tufft för vattenrör

Vattenledningssystem måste då och då behandlas med exempelvis klordioxid, för att ta bort legionellabakterier. Men behandlingen kan göra att plaströr korroderar för snabbt och spricker. Därför vill Swerea Kimab titta närmare på vad som påverkar rörens livslängd.

Sjukhus, spaanläggningar och hotell är några verksamheter som måste vara extra noga med att hålla legionellabakterier borta från vattenledningssystemen. Därför har det på senare tid blivit populärt att installera små klordioxidgeneratorer. Detta eftersom klordioxid tar bort legionella mer effektivt än andra desinficeringsmedel som vanligt klor eller kloramin. Klordioxid dödar också klorresistenta virus som Cryptosporidium och Giardia, och hindrar dessutom att det bildas biofilm på insidan av rören.
Samtidigt kommer det rapporter om att klordioxid är mer aggressivt än klor och kloramin mot plaströr gjorda av polyeten, polypropen och polybuten. Troligen på grund av att klordioxiden reagerar med och kan förstöra stabiliseraren i plasten.
– Det händer ibland att plaströr går sönder och man vet inte riktigt varför. Det finns olika rykten om att det kan bero på restsyra som finns kvar i rören, eller för dålig service, eller att det är fel på råvaran i plasten. Men ingen vet säkert, säger Karin Jacobson, seniorforskare vid forskningsinstitutet Swerea Kimab.

Nytt forskningsprojekt
Hon håller därför på att söka forskningsbidrag och EU-medel för att få igång ett nytt projekt tillsammans med legionellaforskare i Tjeckien. Forskargruppen hos Swerea Kimab vill analysera vattenrör som använts i en verklig miljö, helst i åtta till tio år, samt komplettera med labbtester. Frågor som kommer att ställas är till exempel om temperatur eller pH-värde gör någon skillnad, om vissa plastmaterial är tåligare än andra och om det spelar någon roll vilken typ av klorering som används och i vilken koncentration.
– Många vill använda klordioxid, eftersom det är effektivt och relativt enkelt att installera. Men kanske går det inte att använda i alla typer av plaströr. Allt som är virusdödande påverkar plastmaterialen, men på olika sätt.

Process i Frankrike
Ett stort skadeståndsfall har blossat upp i Frankrike efter att vattenledningssystem havererat, troligen på grund av korroderade plaströr. Om det beror på klordioxid är för tidigt att säga säkert, men fransmännen försöker nu begränsa användandet av den kemikalien. Det finns i dagsläget ingen officiell statistik över haverier och vad som kan ha orsakat dem.
Att kunskapen om detta är så liten är ett växande problem, eftersom plaströr allt mer ersätter metallrör i vattenledningssystem. Det blir också vanligare med en blandning av metallrör och plaströr.

Flourplast ett alternativ
Det finns material som är tillräckligt tåliga för att säkert klara klordioxid och andra bakteriedödande kemikalier. Till exempel används ofta flourplaster i industrin. Men de är för dyra för att använda till vattenledningsrör.
– Vi vet en hel del om plastkorrosion i exempelvis pappers- och massaindustrin där det handlar om höga koncentrationer – det har vi forskat på i 30 år. Det kan vi dra nytta av nu när vi ska ta reda på vad som händer med plaströr i kontakt med samma kemikalier fast i 10 000 gånger lägre koncentrationer, säger Karin Jacobson.

Av Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2011 sid 33

Publicerad 27 juni 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.