Ledamöter utsedda

EMTF:s Veronica Eade blir en av de ordinarie ledamöterna i programrådet för samverkansprogrammet E2B2. 

Energimyndighetens program ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende 2013-2017”, även kallat E2B2, ska finansiera projekt som tar fram ny kunskap och utvecklar teknik och tjänster som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem och hållbar tillväxt inom den svenska bygg- och bebyggelsesektorn. Programmet ska även stimulera samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter.

Ska bevaka innemiljö
I december beslutades vilka som blir de ordinarie ledamöterna i programrådet. De 20 ledamöterna ska bistå Energimyndigheten med synpunkter och kommentarer på de ansökningar som kommer in. Under februari kommer programmets första utlysning att ske.
– Min främsta roll blir att se till att innemiljö och inneklimat blir tillräckligt bevakat i programmet, säger Veronica Eade, generalsekreterare för EMTF.
Ordförande i programrådet, som kommer att sammanträda cirka fyra gånger per år, är Anne-Grete Hestnes som är professor vid Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim. Hon är en av de främsta experterna i världen inom energieffektivt byggande och solenergiteknik.

De här är med
Övriga ledamöter är Hans Lind, professor vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi på KTH, Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, Conny Rolén, forskningssekreterare vid Formas, Peter Vikström, chef vid enheten för analys och statistik vid Konsumentverket, Göran Werner, sektionschef vid WSP Environmental, Cecilia Katzeff, forskningsledare för Energy Design på Interactive Institute Swedish ICT, Monica Axell, sektionschef och biträdande chef för SP:s energiteknikenhet i Borås, Mattias Örtenvik, chef för Sustainable City hos Eon, Johan Mossling, chef för medlemsservice och regionkontor hos VVS-företagen, Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och styrelseordförande i Nordisk Miljömärkning, Ulf Ranhagen, arkitekt, Emma Henriksson, Stockholmshem, samt tre personer från IQ Samhällsbyggnad och tre personer från Energimyndigheten.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 11

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.