Ledamöter utsedda

EMTF:s Veronica Eade blir en av de ordinarie ledamöterna i programrådet för samverkansprogrammet E2B2. 

Energimyndighetens program ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende 2013-2017”, även kallat E2B2, ska finansiera projekt som tar fram ny kunskap och utvecklar teknik och tjänster som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem och hållbar tillväxt inom den svenska bygg- och bebyggelsesektorn. Programmet ska även stimulera samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter.

Ska bevaka innemiljö
I december beslutades vilka som blir de ordinarie ledamöterna i programrådet. De 20 ledamöterna ska bistå Energimyndigheten med synpunkter och kommentarer på de ansökningar som kommer in. Under februari kommer programmets första utlysning att ske.
– Min främsta roll blir att se till att innemiljö och inneklimat blir tillräckligt bevakat i programmet, säger Veronica Eade, generalsekreterare för EMTF.
Ordförande i programrådet, som kommer att sammanträda cirka fyra gånger per år, är Anne-Grete Hestnes som är professor vid Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim. Hon är en av de främsta experterna i världen inom energieffektivt byggande och solenergiteknik.

De här är med
Övriga ledamöter är Hans Lind, professor vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi på KTH, Jenny Palm, professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, Conny Rolén, forskningssekreterare vid Formas, Peter Vikström, chef vid enheten för analys och statistik vid Konsumentverket, Göran Werner, sektionschef vid WSP Environmental, Cecilia Katzeff, forskningsledare för Energy Design på Interactive Institute Swedish ICT, Monica Axell, sektionschef och biträdande chef för SP:s energiteknikenhet i Borås, Mattias Örtenvik, chef för Sustainable City hos Eon, Johan Mossling, chef för medlemsservice och regionkontor hos VVS-företagen, Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och styrelseordförande i Nordisk Miljömärkning, Ulf Ranhagen, arkitekt, Emma Henriksson, Stockholmshem, samt tre personer från IQ Samhällsbyggnad och tre personer från Energimyndigheten.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 11

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.