LUND | 2 maj 2017

Långvarigt vattenproblem tvingade fram egen UV-rening

En månads problem med vattenkvaliteten fick region Skåne, huvudman för Skånes universitetssjukhus i Lund, att installera UV-rening på inkommande dricksvatten.

I början av mars konstaterades förhöjda halter kolibakterier i begränsade delar av dricksvattennätet inom VA Syd (Lund och Eslöv). VA Syd omfattar ett antal Skånekommuner, bland annat Malmö och Lund.

Vi tycker att det är oacceptabelt att det ska ta så här lång tid och att problemet inte är identifierat

Efter intensiv spolning av ledningsnätet och rengöring kunde man konstatera att halterna av koliforma bakterier var under den nivå där åtgärder måste genomföras. Under tiden rekommenderades medborgarna att koka sitt vatten. Under perioden omsattes allt vatten tio gånger innan man blåste faran över.

– Detta har varit en lång och utdragen sak och beklagligt för de boende i Lund. Vad gäller sjukhuset är att det är besvärligt att Sveriges tredje största sjukhus under så här många veckor hade samma problem som övriga stan, alltså att man måste koka vattnet, säger Sofia Bennet, kommunikatör inom Region Skåne.

– Vi har installerat tre egna UV-reningssystem som är samma teknik för vattenrening som används för att rena råvattnet. Det är av den anledningen att vi tycker att det är oacceptabelt att det ska ta så här lång tid och att problemet inte är identifierat, alltså vad som orsakade att utbrottet inträffade.

De tre reningssystemen servar de mest akuta avdelningarna; barnmottagningen, kvinnomottagningen och Blocket, den stora sjukvårdsbyggnaden med akutmottagning.

– Det gjorde vi som en akutåtgärd, men också som en förbyggande åtgärd för framtida eventualiteter. Vi är inte nöjda med att det tog så här lång tid.

Enligt Sofia Bennet kan man inte konstatera att det är fråga om två olika orsaker till utbrottet, ett för sjukhuset och ett för resten av ledningsnätet.

– VA Syd kan inte säga vad det var som orsakade spridningen. Det enda vi vet är att nu är utbrottet över, men vad det var som orsakade detta vet är inte klargjort ännu.

Mark Kretz

Publicerad 2 maj 2017

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.