KOMPETENS | 6 apr 2023

Långsamma fläktar har halverat elförbrukningen

På företagen Calix och Preciform i Eskilstuna har ventilationens elförbrukning halverats genom att sänka hastigheten på fläktarna.

Långsamma fläktar har halverat elförbrukningen
– Det är vanligt att det slösas med energi eftersom de ansvariga inte alltid har kompetens för att sätta in rätt åtgärder. Som miljöchef har jag haft nytta av min ganska ovanliga bakgrund, säger Håkan Möller, Calix och Preciform. Foto: Calix

Håkan Möller har varit kvalitets- och miljöchef på de två systerföretagen Calix och Preciform sedan 1990-talet. Som före detta styr- och reglermekaniker (med påbyggd elektronikutbildning) har han med sig en teknisk kompetens som hjälpt honom i arbetet med att minska företagets energianvändning.

– I sådana här industrilokaler är det vanligt att det slösas med energi eftersom de ansvariga inte alltid har kompetens för att sätta in rätt åtgärder. Som miljöchef har jag haft nytta av min ganska ovanliga bakgrund, säger Håkan Möller.

Calix och Preciform förbrukar tillsammans strax under tre gigawattimmar el varje år. Den största förbrukningen står maskinerna för men ventilation och belysning drar också mycket. De höga elkostnaderna har varit kännbara för företaget.

– Vår elkostnad har mer än tredubblats sedan elpriserna började stiga, säger Håkan Möller.

I sådana här industrilokaler är det vanligt att det slösas med energi eftersom de ansvariga inte alltid har kompetens för att sätta in rätt åtgärder.

När Energy Evolution Center (ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Energi­myndigheten) frågade om företaget ville använda sig av den så kallade Energitrappan för att minska sin energianvändning nappade Håkan Möller.

Det handlar om att man bygger upp sitt arbete kring energieffektivitet i fem steg och prickar av det som måste göras innan man går vidare till nästa steg.

– De tre första stegen hade vi i princip redan genomfört i vårt tidigare arbete, men nu fick vi en tydlig struktur att följa, säger Håkan Möller.

I energitrappans verktygslåda ingår kartläggning av energianvändningen. I stället för att bara titta på den totala användningen mäts 21 punkter inne i lokalerna kontinuerligt, som kompressor, kylanläggning, lödugn, olika maskingrupper och allmänbelysning. Med hjälp av en mjukvara som företaget Dazoq utvecklat kan elförbrukningen hela tiden följas i molnet.

Fakta

Calix och Preciform

  • På Calix tillverkas motorvärmare och andra elprodukter, på Preciform tillverkas förvarings- och stylingsystem till bilindustrin.
  • Båda företagen ingår i koncernen Calix Klippan AB. Företagen har sina verkstäder i olika delar av en industribyggnad, men delar energiinfrastruktur.

– Jag mäter ungefär 75 procent av förbrukningen på det här sättet, och jag kan följa den dygnet runt, zooma in det jag vill titta på och få informationen i grafer, säger Håkan Möller.

I fastigheten finns fyra ventilationshus på en gemensam yta, två för varje företag. Elförbrukningen mäts för vart och ett av husen. Med mätutrustningen på plats såg Håkan Möller att energianvändningen i ventilationshusen var konstant hög (totalt 24 000 kilowattimmar varje månad).

Ett fläktsystem med steglös inställning av hastigheten på till- och frånluft var nyligen installerat och nu prövade Håkan Möller att dra ner på fläkthastigheten. Först sänkte han till 75 procent och sedan till 50 procent av den ursprungliga hastigheten. Elförbrukningen halverades utan några negativa konsekvenser.

På Calix tillverkas motorvärmare och andra elprodukter, på Preciform tillverkas förvarings- och stylingsystem till bilindustrin. Foto: Calix

– Vi sparar 150–200 000 kilowattimmar på årsbasis med bara den här åtgärden, vilket motsvarar ungefär 300 000 kronor i dagsläget, säger Håkan Möller.

När man tar in luften långsammare innebär det att koldioxidhalten i lokalerna måste följas upp så att luftkvaliteten inte försämras. Håkan Möller mäter både temperatur, luftfuktighet och koldioxid i sina lokaler och det visade sig att koldioxidhalten låg kvar på samma nivå trots att luftomsättningen drogs ner. Lokalerna är rymliga med 70–100 personer som arbetar på 10 000 kvadratmeter. Under andra förhållanden kan samma åtgärd påverka luftkvaliteten på ett annat sätt.

– Man måste naturligtvis mäta effekten noga, men jag tror att de flesta industrier kan titta på sitt system och pröva att sänka farten på ventilationsfläktarna, säger Håkan Möller.

När luften skickas i väg långsammare sparas också fjärrvärme. Genom att blåsa in luften med 50 procents hastighet och blåsa ut den med 40 procents hastighet skapas dessutom ett övertryck i lokalerna vilket gör att den kalla luften trycks utåt när dörrar, fönster och portar öppnas, vilket också sparar energi. Men Håkan Möller är långt ifrån färdig.

– Nästa steg är allmänbelysningen, där ska jag se till att all onödig belysning slocknar på kvällar, nätter och helger. Sedan håller vi på att förbereda oss för att kunna trimma vår största plastmaskin, så att vi kan börja få ned elförbrukningen även i maskinparken, säger Håkan Möller.

Text: Lena Frändfors

Fakta

Energitrappan

  • Steg 1: Medvetenhet & motivation

”Vi har god insyn i vår energi­användning och dess koppling till verksamheten”

  • Steg 2: Rutiner & ansvarsfördelning

”Vi har engagerad personal och arbetsuppgifter i syfte att kontrollera vår energianvändning”

  • Steg 3: Mål & uppföljning

”Vi arbetar enligt våra rutiner och vår energipolicy i syfte att minimera vårt klimatavtryck”

  • Steg 4: Kultur & organisation

” Vi har en kultur på företaget där energitänk är en naturlig del för alla”

  • Steg 5: Inspiration & samverkan

”Vi är innovativa och vill till stor del bidra till vår närhet ur alla tänkbara aspekter”

Publicerad 6 april 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.