Solel | 26 okt 2022

Längre handläggningstider för solceller när rekordmånga ansöker

Med ett uppskattat elpris på 3 kronor per kilowattimme minskar återbetalningstiden för en solpanel avsevärt, från cirka 7,5 år till 5,5 år, vilket föranlett en rusning på marknaden. I Kronobergs län har 787 anslutits till och med september 2022, vilket ger totalt 2 640 solcellsanläggningar i E.ON:s nät.

Längre handläggningstider för solceller när rekordmånga ansöker
E.ON uppmanar kunderna till att påminna installatörer om att skicka in en föranmälan i god tid för att minska risken för att inte kunna producera el direkt efter att solpanelen kommit på plats. Foto: Christian Andersson, Apelöga

Med ett uppskattat elpris på 3 kronor per kilowattimme minskar återbetalningstiden för en solpanel avsevärt, från cirka 7,5 år till 5,5 år, vilket föranlett en rusning på marknaden. I Kronobergs län har 787 anslutits till och med september 2022, vilket ger totalt 2 640 solcellsanläggningar i E.ON:s nät.

Den lavinartade ökningen av föranmälningar gör att det i dag tar upp till tio veckor innan ett ärende kan börja handläggas.

Den snabba utbyggnaden av solceller betyder ibland att elnätet behöver förstärkas. Det beror på att elproduktion från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet som är byggt för konsumtion.

– Till skillnad från vanlig elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet samtidigt och under långa perioder. Alla hushåll i ett område kör till exempel inte tvättmaskin eller diskmaskin och lagar mat exakt samtidigt. Men har många solceller i ett område så är ju samtliga i drift under dygnets ljusa timmar, säger Jacob Mejvik.

I regel går det att koppla solcellerna till befintliga anslutningspunkter men kan det krävas ombyggnationer av elnätet, vilket i dagsläget drabbar litet under 5 procent av anslutningarna, enligt Jacob Mejvik.

– Eftersom vi enligt gällande regelverk inte får äventyra kvalitéten på elleveranserna till våra kunder, kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot. I dessa fall behöver kunden alltså vänta med att ansluta sin produktion till elnätet till dess vi gjort nödvändiga åtgärder. Väntetiderna kan bli allt från ett par månader upp till ett år, beroende på de lokala förutsättningarna och om E.ON behöver tillstånd för att få bygga.

Detta hindrar dock inte kunden från att börja producera tidigare. Det finns tekniska lösningar på marknaden för att komma i gång och själv använda den egna solelen innan man kan sälja vidare överskottet till marknaden, säger Jacob Mejvik.

Totalt har E.ON anslutit över 33 000 kunder i landet, med en sammantagen effekt på 513 MW.

– Det motsvarar ungefär maxförbrukningen en kall vinterdag för 10 städer av Ystads storlek. Att efterfrågan på solel ökar stort är enormt positivt. Det är glädjande att se att så många vill vara med och driva omställningen till förnybar energi, säger Jacob Mejvik.

Källa: E.ON

Publicerad 26 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.