Lågenergihus för varma på sommaren

Passivhus och andra lågenergihus får problem med övertemperaturer på sommaren. Det visar flera oberoende studier. Bättre möjligheter till naturlig ventilation och utvändig solavskärmning är några av lösningarna på problemet.

Forskaren Tine Steen Larsen har analyserat data från tre stora projekt med lågenergihus i Danmark. Hon kompletterade med litteraturstudier av svenska lågenergihusprojekt och kom fram till att för hög värme på sommaren är ett genomgående problem i den här typen av hus.
– För höga innetemperaturer i lågenergihus är ett allvarligt problem som kommer att öka i framtiden om vi inte gör något nu. Vi måste få arkitekterna att titta mer på lösningar för detta och även minska mängden hus som byggs med stora fönsterytor mot söder, säger Tine Steen Larsen, assisterande professor vid universitetet i Aalborg.

Tre hus i Danmark
De tre projekt hon har studerat är Komforthusene i Skibe som uppfördes år 2008 enligt tysk passivhusstandard, en renovering av 70-talshus utanför Århus till lågenergihus av klass 1, samt ett energiproducerande hus i Lystrup norr om Århus.
Dataanalysen visar bland annat att genomsnittstemperaturen dagtid i juli låg mellan 30 och 35 grader Celsius i vardagsrummen i fyra exempelhus. Det är långt över gränserna för vad både danska och svenska myndigheter rekommenderar. Svenska Socialstyrelsen anser att inomhustemperaturer sommartid inte bör överskrida 26 grader, och Boverket tycker att temperaturen ska hålla sig mellan 23 och 25 grader.
Tine Steen Larsens analys visar också att det finns lågenergihus som inte har lika stora problem med för varmt inneklimat. Det handlar då främst om hus som har fönster i alla väderstreck.

Förslag till lösningar
Problem med för hög värme inomhus på sommaren finns förstås också bland konventionella hus. Men Tine Steen Larsen menar att det där ändå är ett mindre problem än i lågenergihus.
– Konventionella hus har större värmeförluster, beroende på mindre isolering, vilket minskar värmeproblemen.
Den nyligen publicerade rapporten med namnet ”Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri – med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri” ger också några förslag till lösningar på värmeproblemen. Aktiv fönstervädring i kombination med utvändig solavskärmning kommer att bli viktiga åtgärder, menar Tine Steen Larsen.
Bättre möjligheter till naturlig ventilation och solavskärmning är något som även forskare vid KTH i Stockholm föreslår som åtgärder i för varma lågenergihus.
Under konferensen World Renewable Energy Congress, Wrec, i Linköping i början av maj berättade Johannes Persson om de resultat som han och professor Mats Westermark fått fram vid simuleringar av kylning av passivhus. Utöver naturlig ventilation och solavskärmning undersökte forskarna ökad ventilation, kylmaskin kopplad till FTX-systemet, kondenskyla samt kombinationer av dessa.
Simuleringarna, som använde data från passivhus i Lambohov i Linköping, visar bland annat att passiv kylning kan räcka. En kombination av aktiv vädring och solavskärmning rekommenderas då.

Bättre med kylmaskin
Det visade sig också att en kylmaskin kyler effektivare än kondenskylning, men standardluftflödet duger inte då utan det krävs högre luftflöde. Alla extra maskiner behöver förstås också el. Till exempel kräver ett dubbelt luftflöde cirka 100 kWh extra under tio dagar.
– Eftersom passivhus är viktiga i arbetet med att minska energianvändningen från fastigheter är det också viktigt att husen får ett bra inneklimat även på sommaren, slår KTH-forskarna fast.

Av Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2011 sid 6-7

Publicerad 27 juni 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.