Lågenergihus | 17 jun 2014

Lågenergihus klarar inte BBR-krav

Av 56 energideklarerade byggnader som definierats som lågenergihus klarar 21 inte BBR-kraven. Det visar en uppföljning som Boverket gjort.

Upptäckten gjordes när Boverket gick igenom 20 000 energideklarationer som lämnats in för nybyggda hus mellan 2002 och 2012. I underlaget fanns 150 byggnader ur programmet Lågans kartläggning av lågenergihus från 2011. Av dem var endast 56 energideklarerade, och bara 35 klarade BBR-kravet för energianvändning som förelåg vid tiden för bygglovsansökan.

– Bland de 150 kan det förstås finnas flera hus som är jättebra. Men om de inte gjort någon energideklaration så vet vi ju inte, säger Stefan Norrman, energiexpert på Boverket.

Av de 56 energideklarerade lågenergihusen klarade bara 15 byggnader nivån för lågenergi. Det vill säga 25 procent lägre energianvändning (A-temp) än BBR-kravet.

Boverket gjorde även en fördjupad analys av de 15 verifierade lågenergihusen, delvis ersatta av skolor och sjukhus som definierats som lågenergibyggnader. Det visade sig då att endast en mindre andel (6 av 15) klarade kraven för lågenergihus i praktiken.

Myndigheten konstaterar i rapporten ”Skärpta energihushållningskrav” (2014:19) att den verkliga (uppmätta) energianvändningen ofta ligger högre än den beräknade – i vissa fall mycket högre.

Samtidigt finns många osäkerheter i siffrorna: Det kan handla om olämpliga indata eller mätsystem, sämre byggande än projekterat eller allt för gynnsamma beräkningar.

– Allting är inte kristallklart. Vissa har inte uppgett korrekt boyta och en del har kopplat in eluppvärmning på hushållselen, vilket inte syns i energideklarationen. Men vi får gå på de uppgifter som finns, säger Stefan Norrman.

Sedan 2011 har antalet hus som definieras som lågenergihus ökat. I en ny kartläggning som Lågan presenterade i oktober 2013 fanns 450 lågenergiprojekt listade. För 65 av dem fanns uppgifter om både projekterad och uppmätt energiprestanda. Av dessa hade 12 högre energianvändning än projekterat och 12 lägre, medan 41 klarade kraven. Nästan 20 procent levde alltså inte upp till de krav som ställts vid projekteringen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2014 sidan 10

 

Fakta

Boverkets undersökning

Boverket har undersökt hur väl hus uppförda 2007-2012 uppfyller energikraven i BBR. Utgångspunkten är 20 000 energideklarationer som lämnats in för nybyggda hus mellan 2002 och 2012.

Huvudsyftet med arbetet har varit att ta fram underlag till regeringsuppdraget att se över och skärpa energikraven i BBR. Resultaten redovisades nyligen i en rapport och omfattar såväl bostäder som lokaler.

Trenden som rapporten pekar på är att energikravet uppfylls allt bättre. Fortfarande 2012 var det dock 34 procent av den byggda arean (Atemp) för bostadshus med elvärme, och 17 procent av arean för ej elvärmda bostäder, som inte klarade kraven.

Källa: Boverket

Allt fler lågenergihus

Antalet byggnader med lågenergikrav ökar. Det visade en studie från stödprogrammet Lågan i oktober 2013. Enligt studien tog lågenergibyggandet fart 2009 med ett rekordår 2013, då landet fick ett tillskott på 2 500 lägenheter i lågenergibyggnader. Prognosen är att det i år finns minst 10 000 lågenergilägenheter i hela landet. Kriteriet för lågenergi är 25 procent lägre energianvändning (A-temp) än BBR-kravet.

Studiens 450 lågenergiprojekt omfattar såväl bostäder som lokaler. Flest lågenergibostäder har Västra Götalands län, där drygt en fjärdedel av landets lågenergibostäder finns. När det gäller lokaler ligger Stockholm i topp med nästan hälften av Sveriges alla lågenergilokaler.

Källa: Lågan

Publicerad 17 juni 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.