Lag om energimärkning

Till sommaren träder en ny lag om energimärkning i kraft. Den ska förenkla för konsumenter som vill välja energieffektiva produkter.

Regeringen föreslår en ny lag, kallad ”Lag om märkning av energirelaterade produkter” med ikraftträdande i juli i år.
Lagens syfte är att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet från 2010 (om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser). Med lagen ska det vara möjligt för slutanvändare att välja de mest energieffektiva produkterna. I och med detta föreslås att den nu gällande lagen om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla.

I departementspromemorian föreslås vidare att tillämpningsområdet för lagen om ekodesign från 2008 utvidgas till att även omfatta energirelaterade produkter.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9
 

Publicerad 31 januari 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.