Lag om energimärkning

Till sommaren träder en ny lag om energimärkning i kraft. Den ska förenkla för konsumenter som vill välja energieffektiva produkter.

Regeringen föreslår en ny lag, kallad ”Lag om märkning av energirelaterade produkter” med ikraftträdande i juli i år.
Lagens syfte är att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet från 2010 (om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser). Med lagen ska det vara möjligt för slutanvändare att välja de mest energieffektiva produkterna. I och med detta föreslås att den nu gällande lagen om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla.

I departementspromemorian föreslås vidare att tillämpningsområdet för lagen om ekodesign från 2008 utvidgas till att även omfatta energirelaterade produkter.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9
 

Publicerad 31 januari 2011

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.