Lag om energimärkning

Till sommaren träder en ny lag om energimärkning i kraft. Den ska förenkla för konsumenter som vill välja energieffektiva produkter.

Regeringen föreslår en ny lag, kallad ”Lag om märkning av energirelaterade produkter” med ikraftträdande i juli i år.
Lagens syfte är att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet från 2010 (om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser). Med lagen ska det vara möjligt för slutanvändare att välja de mest energieffektiva produkterna. I och med detta föreslås att den nu gällande lagen om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla.

I departementspromemorian föreslås vidare att tillämpningsområdet för lagen om ekodesign från 2008 utvidgas till att även omfatta energirelaterade produkter.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9
 

Publicerad 31 januari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.