Vattenskador | 5 jul

Kylskåp orsak till flest vattenskador i kök

Vattenskadorna i kök har ökat markant de senaste åren enligt Vattenskadecentrum och den största boven i dramat har visat sig vara kylskåpen enligt en fördjupning av försäkringsbolagens inrapporterade skador.

Kylskåp orsak till flest vattenskador i kök
Moderna kylskåp håller undermålig kvalitet och orsakar dessutom många vattenskador, enligt Vattenskadecentrum. Foto: Shuttertock

Närmare sju av tio kylskåp som varit inblandade i en vattenskada är dessutom yngre än 10 år.

– 73 procent av skadorna från kylskåp är kondensskador. Det innebär att det dels kan handla om brukarfel, dels att kylen inte har tillräcklig förmåga att ta hand om kondensen. Här ser vi att skötselinstruktionerna är väldigt knapphändiga och att få hushåll känner till hur ett kylskåp ska tas om hand över tid, säger Pierre Lundborg, projektledare för projektet Köket, som drivs av Vattenskadecentrum.

Kylskåpen har på senare år ändrat både utseende och funktion i en sådan utsträckning att det förändrat förutsättningarna att ta hand om kondens. Energisnåla kylskåp verkar inte klara av att ta hand om kondensvattnet, enligt Pierre Lundborg. Förändrade levnadsvanor med mer frukt och grönt i de svenska kylskåpen gör dessutom att kondensen ökar.

Få hushåll känner till hur ett kylskåp ska tas om hand över tid

– Förr fanns ett mellanrum under kylskåpen. Det gör det inte idag, dessutom är dörrarna tjockare. Det, i kombination med att tekniken inte är anpassad till den mängd frukt och grönt som vi förvarar i kylskåpet, tycks vara orsakerna, säger Pierre Lundborg.

Av kylskåpen som orsakat vattenskador var 11 procent vattenanslutna. Majoriteten av dem, 74 procent, klarade inte det vattenledningstryck som kravställs i Boverkets byggregler.

Pierre Lundborg konstaterar att även diskmaskiner är en riskfaktor i köken och att även här verkar dålig kvalitet på yngre vitvaror vara ett problem.

– 52 procent av alla vattenskador som orsakas av diskmaskiner orsakas av maskinfel och läckage genom frontluckan, säger Pierre Lundborg.

Fakta

Vitvarorna som orsakar flest vattenskador i kök:

  • 42 % Kyl
  • 38 % diskmaskin
  • 7 % frys

Källa: Säker Vatten

Publicerad 5 juli 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.