KV-dagen: Nu ska kunskap löna sig

För andra året samarrangerades Kyl- och värmepumpdagen med EffsysPlus-dagen i en lyckad seminariedag med intressanta föredrag och engagerad publik. Under dagen blandades marknadsnära föredrag med mer forskningsinriktade presentationer kring olika delar av kyl- och värmepumpbranschen.

Kyl- och värmepumpföretagens vd Per Jonasson visade hur synen på anläggningsservice har förändrats genom decennierna sedan 1970-talet. Under 1980-talet utgjorde service ett irritationsmoment för företagen, men serviceavtal började så smått utvecklas och förenklade för beställaren. Under 1990-talet var service en stabil inkomst med låg risk och hög marginal för företagen, och innebar såväl förenkling och avlastning som struktur för beställaren. Under 2000-talet handlade service om överlevnad för entreprenören; fullservice och distansövervakning gav drifttillgänglighet och budgetunderlag. I dag är service en självklarhet som ger lönsamhet. Partnerskap är en trend för entreprenör och beställare.
– En stor utmaning framöver är försäljningen, sade Per Jonasson och påpekade att det krävs att man får ersättning efter kompetens, det vill säga differentierad prissättning. Därför kommer under 2013 att införas ”diplomerad kyl- och värmepumptekniker”.
– Kompetens måste löna sig, för innerst inne vill beställaren och leverantören samma sak, en fungerande anläggning till bästa pris.
Jörgen Rogstam, Energi- och Kylanalys, presenterade de forskningsprojekt om koldioxidkyla som genomförs av Samer Sawalha och Mazyar Karampour vid KTH, inom Energimyndighetens forskningsprogram EffsysPlus.
– För att vara akademiskt är det ganska väl kopplat till verkligheten, sade Jörgen Rogstam om Samer Sawalhas arbete om fältmätningar av butikskyla.
Ett flertal instrumentsatta butikskylesystem följs inom projektet och mätningarna används sedan till kalibrering av modeller.

Tre koldioxidsystem
Jörgen Rogstam delade in koldioxidsystemen i tre grundtyper: indirekt pumpcirkulation (subkritiskt), kaskadsystem (subkritiskt) och transkritiskt (superkritiskt – subkritiskt), och berättade att det inom EU i dag finns cirka 1 300 koldioxidbaserade transkritiska butikskylasystem.Från år 2010 nådde utvecklingen så långt att koldioxid blev ett tryggt val för butiker och det är nu det allmänt använda teknikvalet i nyinstallationer i butiker. Koldioxidtillämpningar utvecklas även för allt större och allt mindre storlekar. Nya tillämpningsområden är system med små kapaciteter ”condensing units”, tappvattenvärmning i värmepumpar samt lätta industriella tillämpningar. Anna-Lena Lane, SP, redogjorde för forskningsprojektet om nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätningar av värmepumpar. Projektet startade våren 2012 och löper till 2014. Det ska definiera nyckeltal som är bättre än COP, och som kan användas av beslutsfattare och driftpersonal för beslut som leder till ökad energieffektivitet och ökad driftsäkerhet. Projektet förväntas även bidra till riktlinjer för fältmätningar och intervall för valda nyckeltal som visar hur energieffektiv anläggningen är, och till riktlinjer som kan leda till en harmonisering av energiuppföljning på EU-nivå.

Nytt index för effektivitet
Ett systemeffektivitetsindex, SEI (System Efficiency Index), har tagits fram och utgörs av kvoten mellan systemets verkningsgrad och carnotverkningsgraden för den valda systemgränsen. SEI är dock inte användbart vid system med litet temperaturlyft och stor carnotverkningsgrad, vid negativt temperaturlyft, eller vid intermittent drift.
– EU tycker att SPF 2,6 (årsvärmefaktor) är ok och lägre ska det bli, konstaterade Roger Nordman från SP när han berättade om det europeiska fältmätningsprojektet Sepemo (se även Energi & Miljö nr 12/12).
Sepemo inbegriper fältmätningar utförda i många av Europas länder. Mätningarna är gjorda på värmepumpar som ger både värme/kyla och tappvatten och för olika mindre hustyper. Ingående värmepumpstyper är luft-luft, luft-vatten, bergvärme och även värmepumpar med solspets. Värmepumpar med jordvärme ingår inte. Tillverkarna har inget inflytande i Sepemo-studien. Alla objekt är plockade från användare och inte med hjälp av tillverkare. Mätmetoden är harmoniserad, men däremot har man inte använt en specifik mätutrustning.

Österrike i topp
Slutsatser från studien är att det finns väldigt många bra system i Europa. Bäst SPF i mätstudien har uppnåtts i österrikiska system. Så högt värde som SPF 7 har man mätt upp där, men detta bergvärmesystem är dyrt. I mätningarna på luft-luft-värmepump ingår en större osäkerhet. Projektet har resulterat i ett förslag till CEN på hur man ska ange systemgräns för värmekällor.

Text Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 1/2013 sidan 54-55

 

 • FAKTA
  Kyl-och Värmepumpdagarna 2012/EffsysPlusdagen
  När: 19 oktober 2012
  Var: Bergakungen, Göteborg
  Antal deltagare: 270
  Innehåll: Föredrag, utställning

 

Publicerad 24 januari 2013

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.