AVTAL | 16 jun 2015

KTC skriver avtal med Skanska om styr- och mätsystem

KTC Control och Skanska Sverige har skrivit avtal kring styr- och mätsystem inom Skanskas bostadsproduktion. Avtalet ger Skanska verktyg för att, genom hela byggprocessen samt i den färdiga produkten, kunna hålla högsta nivå gällande energi- och miljökrav i sina projekt.

I avtalet har KTC Control och Skanska gemensamt arbetat fram en modell för att förenkla projektering, produktion och uppföljning. Samtidigt har bättre förutsättningar för standardisering och kostnadsreduktioner för energisnåla hus skapats. Allt för att garantera kvalitén under processen och att byggnaden håller en låg energianvändning även efter byggnationen.

– Idag ökar kraven på fastigheters energianvändning, men det är fortfarande svårt att med rimliga insatser mäta och följa upp resultatet, samt jämföra med andra bostäder. Att få till detta avtal ser vi som en viktig pusselbit för Skanska i deras arbete med att säkerställa ett långsiktigt och hållbart byggande, säger Ingvar Rindebäck på KTC Control AB.

Modellen, som innehåller tydliga projekteringsanvisningar, arbetssätt samt styr- och mätutrustning, bidrar till att rätt verktyg finns för energikartläggning och uppföljning. Systemet används för att få information om hur mycket energi som används och vart den tar vägen. Med rätt information, i form av installerad teknik, kan Skanska arbeta med förebyggande åtgärder, som t.ex driftoptimering, och därmed också minimera risken för onödiga kostnader.

– Om vi ska klara av de utmaningar som vi står inför är det otroligt viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. Att få rätt underlag, och att göra uppföljning, ger oss förutsättningar för ta med sig förbättringspotentialen till nästa produktion. Vi på Skanska arbetar med grönt byggande. Dels för att minska vår påverkan på miljön, men det är lika viktigt att ge huset rätt förutsättningar att ha samma, eller mindre, miljöpåverkan efter garantitiden, säger Christer Sandgren, Utvecklingschef SSB Energi & Installation på Skanska Sverige.

Avtalet innehåller leverans av erforderlig styr & mätutrustning, projektering, funktionsansvar samt driftsättningstjänster till Skanskas produktionsenheter.

Publicerad 16 juni 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.