KTC och Gunnar Karlsen Sverige ingår ett strategiskt partnerskap för södra Sverige

Företagen KTC Control och Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal, där vi tillsammans stärker våra respektive erbjudanden till kunder i södra Sverige.

KTC Control har sedan många år erbjudit paketerade lösningar till byggbolag och fastighetsägare för att säkerställa att deras leverans uppfyller alla krav gällande energiprestanda, inomhusklimat och interna miljömål. Lösningarna bygger på att säkerställa en fungerande teknikleverans i projekten i kombination med att säkerställa kompetens och verktyg för uppföljning och rapportering.

För att svara upp på en ökad efterfrågan i region Skåne ingår vi nu ett samarbete med Gunnar Karlsen. Samarbetet innefattar projektutförande såväl som eftermarknadstjänster. Gemensamt ska vi säkerställa att våra kunder erbjuds de kvalitetssäkrade leveranser som de förväntar sig.

– Vi har haft en väldig framgång i vår paketering av teknik och kompetens för att hitta rätt lösningar på våra kunders behov. Den stora utmaningen är att tillhandahålla rätt resurs och kompetens till våra kunder på de platser där de bygger och förvaltar. Genom detta samarbete kan vi nu säkerställa att vi kan erbjuda detta fullt ut i region Skåne, säger Magnus Åkerskog vVD på KTC

Gunnar Karlsen är ett i grunden helägt dotterbolag till norska GK Gruppen AS. Man är ett totaltekniskt installationsbolag som arbetar med ventilation, kyla, rör, energirådgivning, el och byggnadsautomation. Man har en lång erfarenhet och bred kompetens inom VVS och byggnadsautomation. Genom samarbetet ser de möjlighet att utöka marknaden inom flerbostadsfastigheter.

– Vi ser samarbetet som en fantastisk möjlighet att fortsätta stärka vårt varumärke Gunnar Karlsen Sverige AB som en av Sveriges ledande tekniska installatörer. Med KTC:s långa erfarenhet och direkta kundkontakt når vi nu nya kunder. Gemensamt kan vi nu erbjuda en helhet, från byggstart till förvaltingsfas. Vi är glada över samarbetet och ser ljust på framtiden”, säger Jonas Almér Affärsområdeschef på Gunnar Karlsen Sverige AB

Dagens fastigheter innehåller komplexa tekniklösningar där det i traditionella upphandlingar ofta är otydligt vem som tar helhetsansvar för funktionen, inte minst efter projekten är avslutade. Genom att skapa ett samarbete kan vi gemensamt ta den rollen, även efter husen är byggda.

– Det är viktigt att se vår roll ur ett kundperspektiv. Vi ska vara en garant för en bekymmersfri leverans av rätt funktion. Att uppnå rätt funktion och kvalitet i en komplex leverans kräver ett ekosystem av partners där olika specialistkunskaper skapar en fungerande helhet. Samarbetet mellan parterna är avgörande och kundens önskemål och krav måste alltid vara det övergripande målet, säger Magnus Åkerskog.

Publicerad 17 november 2016

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.