KRÖNIKA: Kan Europa bryta beroendet av Rysslands fossila bränslen?

De senaste månadernas tragiska händelser har drastiskt förändrat Europas historia och den globala geopolitiska ordningen. Den nya verkligheten och energimarknaden kräver att Europa minskar beroendet av ryskt fossilt bränsle och påskyndar övergången till ren energi. Rehvas Anita Derjanecz utvecklar.

KRÖNIKA: Kan Europa bryta beroendet  av Rysslands fossila bränslen?
Anita Derjanecz vd, Rehva Samarbetsorganisation för vvs-tekniska föreningar i Europa, rehva.eu

Beroendet av ryskt fossilt bränsle kan minskas genom att fördubbla målen i det ”Fit for 55”-paket som ska minska EU:s totala gasförbrukning med 30 procent fram till 2030. Detta motsvarar 100 miljarder kubikmeter gas som inte längre behövs.

Som en reaktion på den ryska invasionen av Ukraina presenterade Europeiska kommissionen inom två veckor REPowerEU-planen, som definierar åtgärder som gradvis skulle kunna ta bort 155 miljarder kubikmeter av fossil gasanvändning i Europa, motsvarande den volym som importerades från Ryssland 2021. Enligt kommissionen skulle två tredjedelar av detta kunna uppnås redan inom ett år. För att bryta beroendet av ryska fossila bränslen måste medlemsstaterna påskynda förändringen av sin energimix, vilket bör återspeglas på elmarknaden.

Planen beskriver en rad åtgärder för att uppnå detta på EU-nivå.
Vad innebär REPowerEU-planen för byggsektorn? Viktigast av allt, ett massivt intresse för värmepumpar och sol- och vindkraftsystem.
Planen syftar till att fördubbla den årliga takten i utbyggnaden av värmepumpar och nå tio miljoner ytterligare värmepumpar installerade under de kommande fem åren. För varje tio miljoner installerade värmepumpar skulle EU kunna spara tolv miljarder kubikmeter gas, vilket ger upp till totalt 35 miljarder kubikmeter fram till 2030.

”Fit for 55” förutspår en tredubbling av solcells- och vindkapaciteten i EU fram till 2030, vilket kan minska gasförbrukningen med 170 miljarder euro per år.

För att öka utbyggnaden av värmepumpar krävs en uppgradering av hela leveranskedjan tillsammans med andra åtgärder för att främja en högkvalitativ renovering av byggnaders energi och modernisering av fjärrvärmesystemen. Detta kräver ett ambitiöst nationellt genomförande av renoveringsvågen och djärva åtgärder och mod från de nationella regeringarna. I det omarbetade energiprestandadirektivet, som för närvarande förhandlas fram mellan medlemsstaterna och kommissionen, föreslås till exempel att offentliga incitament för värmepannor för fossila bränslen förbjuds från och med 2027.

”Fit for 55” förutspår redan en tredubbling av solcells- och vindkapaciteten i EU fram till 2030, vilket kan minska gasförbrukningen med 170 miljarder euro per år. Ett nytt mål är att installera solcellssystem på tak med upp till 15 TWh bara i år, vilket skulle spara ytterligare 2,5 miljarder kubikmeter gas. Nu i juni kommer kommissionen att lägga fram en solenergistrategi, inklusive ett europeiskt initiativ för soltak med åtgärder för att påskynda utbyggnaden och se till att allmänheten fullt ut kan dra nytta av fördelarna med solenergi på taket.

Kommissionen kommer att bidra till att utveckla värdekedjan för värmepumpar och sol- och vindkraft. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt utbildning och kompetenshöjning av arbetskraften. Vi behöver en massiv och snabb ökning av skickliga installatörer och tekniker för att införa dessa tekniker och bidra till omvandlingen.

Naturligtvis kan kommissionens plan inte implementeras utan det starka och enade stödet från EU:s medlemsstater. Kommissionen är angelägen om att lägga mer kött på benen i REPowerEU-planen i samarbete med medlemsstaterna senast till sommaren.

Det råder ingen tvekan om att Europa snabbt måste fasa ut den ryska gasimporten och minska beroendet av fossila bränslen – för att skydda mot prischocker, för att säkra tillgången och framför allt för att mildra klimatkrisen och skydda planeten.

Text: Anita Derjanecz
vd, Rehva Samarbetsorganisation för vvs-tekniska föreningar i Europa, rehva.eu

Publicerad 16 juni 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.