Kriterier för luftfilter

Miljöstyrningsrådet (MSR) har påbörjat ett arbete med att ta fram miljökrav för luftfilter (främst påverkan på ventilationsaggregatets energianvändning). Tanken är att dessa krav ska användas i offentlig upphandling.

Arbetet planeras vara klart under våren 2014. MSR är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. En expertgrupp med representanter från både leverantörer och beställare samt andra berörda har bildats. MSR strävar efter att utveckla krav på tre olika nivåer: 

  • Basnivån består av krav som är fokuserade på att minska merparten av den miljö/hållbarhetspåverkan som är kopplad till det specifika produktområdet.
  • Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån och kan kräva en större insats i att följa upp och granska verifikationer.
  • Spjutspetsnivå där det bästa alternativet efterfrågas vad gäller miljö- och andra hållbarhetsaspekter. Detta innebär att tillgången på varor och tjänster blir mindre än vid bas- och avancerade krav.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 14

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.