Kriterier för luftfilter

Miljöstyrningsrådet (MSR) har påbörjat ett arbete med att ta fram miljökrav för luftfilter (främst påverkan på ventilationsaggregatets energianvändning). Tanken är att dessa krav ska användas i offentlig upphandling.

Arbetet planeras vara klart under våren 2014. MSR är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. En expertgrupp med representanter från både leverantörer och beställare samt andra berörda har bildats. MSR strävar efter att utveckla krav på tre olika nivåer: 

  • Basnivån består av krav som är fokuserade på att minska merparten av den miljö/hållbarhetspåverkan som är kopplad till det specifika produktområdet.
  • Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån och kan kräva en större insats i att följa upp och granska verifikationer.
  • Spjutspetsnivå där det bästa alternativet efterfrågas vad gäller miljö- och andra hållbarhetsaspekter. Detta innebär att tillgången på varor och tjänster blir mindre än vid bas- och avancerade krav.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 14

Publicerad 23 januari 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.