Plushus | 15 dec 2023

Kraven för plushus ändras

Kriterierna för klassningen FEBY Plushus, framtagen av Forum för energieffektivt byggande, har ändrats. Nu blir det enklare för småhus och mindre byggnader att klara energikraven.

Kraven för plushus ändras
Forum för energieffektivt byggande ändrar nu kriterierna i FEBY så att de är bättre anpassade för småhus och mindre byggnader. Foto: Emelie Langer/ Fiskarhedenvillan

FEBY 18 Guld eller passivhusnivån har varit svår att uppnå för småhus och i synnerhet för envåningshus.  Investeringar i mer isolering och i solceller motsvarande hela byggnadens årsbehov av el är kostsamt och ibland inte möjligt. Därför inför FEBY nu enklare krav för mindre byggnader från och med årsskiftet.

I de nya kriterierna för FEBY Plushus finns en kravnivå motsvarande FEBY Silver, som sedan gradvis skärps till nivån för FEBY Guld för byggnader över 1 150 kvadratmeter uppvärmd area. Skillnaden ligger alltså i att kravnivån för acceptabla värmeförluster inte längre är lika hårda för mindre byggnader. Detta gör att de mindre byggnaderna med sina stora takareor relativt uppvärmd area, kan kompensera sina högre värmeförluster med något mer elproduktion.

– Vi tror detta blir den optimala kombinationen för denna målgrupp, säger Eje Sandberg, FEBY.

Han tillägger att konceptet blir allt mer slagkraftigt vartefter kostnaderna för solcellsinstallationer sjunker.

– Vår förhoppning är också att bankerna ger extra förmånliga lån till de som uppfyller dessa kriterier. Detta blir en robust lösning för att kunna stå emot framtida elprischocker och ger därmed en trygg lånekund, säger han.

– Att använda byggreglernas allt för generösa krav på energieffektivitet vore däremot tokigt, tillägger Eje Sandberg. Detta eftersom det skulle kräva mycket mer solcellsinstallationer och då ska man tänka på att de producerar mest el på sommarhalvåret medan värmebehovet är under vintertid. Solceller ger också en viss klimatpåverkan när de tillverkas och därtill krävs mineraler.

Källa: Forum för energieffektivt byggande

Publicerad 15 december 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.