Krav på spiskåpa stoppar kolfilterfläkt

Fallet med byggherren som ville installera kolfilterfläktar istället för spiskåpa med forcering har avgjorts. Länsstyrelsen i Uppsala stoppar installation av kolfilterfläktar.

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun tog ett riktigt beslut när man till ett startbesked för bygge av bostadsrätter i Uppsala villkorade att kolfilterfläktar inte accepterades som spisfläktar. Det har länsstyrelsen i Uppsala län kommit fram till i ett beslut från i maj.
Förbudet mot kolfilterfläktar gjorde att byggherren, Genova Bostad, överklagade till Länsstyrelsen i slutet av förra året, med hänvisning till att kolfilter i kombination med ökad grundventilation i köket (15 liter/sekund) klarar att föra bort lukt, emissioner och fukt.
I beslutet konstaterar Länsstyrelsen att moderna kolfilterfläktar har en mycket god upptagningsförmåga och att det är möjligt att kolfilterfläktar skulle kunna uppfylla kraven på tillfredställande inomhusklimat. Det som fäller avgörandet är dock underhållsbehovet av dessa fläktar, vilket är ett argument som framförts av byggnadsnämnden. Nämnden skriver att det läggs en ökad underhållskostnad i form av filterbyten på bostadsrättsinnehavarna och eventuellt framtida problem med dåligt underhållna återluftsfläktar vilket ger undermåligt inneklimat. Man konstaterar också att återluft av luft från kök inte får ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt.

Planerar överklaga
Tore Berglund, vd för Genova Bostad, är förvånad över Länsstyrelsens motivering till beskedet och pekar på att länsstyrelsen säger emot sig själv.
– Länsstyrelsen skriver å ena sidan att det ”i dag finns moderna kolfilterfläktar som har god upptagningsförmåga. Det är därför möjligt att kolfilterfläktar i kombination med det av bolaget beskrivna ventilationssystemet skulle kunna uppfylla kraven på ett tillfredsställande inomhusklimat.” Det innebär att Länsstyrelsen inte ser att funktionen på vårt valda grundalternativ med kolfilterfläktar är fel. Å andra sidan kan jag konstatera att Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att det finns risk med dåligt underhållna fläktar vilket i sin tur kan bidra till ett undermåligt inomhusklimat.
– Jag har svårt att riktigt förstå motiveringen till varför vi får ett avslag. Hur blir det nu med flerbostadshusprojekt som har separata FTX-lägenhetsaggregat? För att dessa ska fungera krävs det regelbunden service och byte av filter. Vanliga köksfläktar med separata imkanaler kräver underhåll med rengöring av filter. Vad gör det svårare att byta filter i en kolfilterfläkt?
Han konstaterar dock att många förknippar kolfilterfläktar med dålig funktion och att de tidiga modellerna säkert hade en allt för dålig verkningsgrad.
– Men tekniken går framåt och i dag har vi kolfilterfläktar med mycket bra upptagningsförmåga. Dessutom är detta system energimässigt ett bättre alternativ än separata imkanaler kopplade till köksfläktar, där luften släpps ut utan värmeåtervinning.
I det aktuella projektet byttes kolfilterlösningen ut mot köksfläktar med separata imkanaler i sent skede redan förra året, vilket medförde en merkostnad.
En fortsättning är dock att vänta. Genova Bostad överväger att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Kommunen nöjd
Hos Uppsala kommun är man däremot tillfreds med beslutet. Bo Liljestrand, processledare på Kontoret för samhällsutveckling, konstaterar att man egentligen inte vill ha diskussion kring kolfilters vara eller inte vara i nyproduktionen.
– Vi följer vad myndigheten Boverket beslutar och i detta fall konstaterar både Boverket och Funkis (Funktionskontrollanternas förening), att frånluft från kök ska dimensioneras för att ta hand om fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Det betyder att en kolfilterfläkt inte kan ersätta en spisfläkt eller spiskåpa, då den enligt Boverket inte är att betrakta som ett ventilationssystem.
– En annan viktig del för oss är att skötsel och kostnad avseende det tekniska egenskapskravet på hygien, hälsa och miljö läggs över på den enskilda lägenhetsinnehavaren. Det kan innebära att gemensamma system sätts ur spel. Det här är alltså ett långsiktigt ej hållbart alternativ på lösning av köksventilationen, säger Bo Liljestrand.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 6-7

  • FAKTA:
    Nämnden hänvisade i sitt besked till BBR 6:21, 6:2524 samt 6:2525.
Publicerad 19 juni 2013

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.