Kraftiga protester mot IMD-förslag

Det kokar bland Sabos medlemsföretag. Ett eventuellt krav på IMD av värme kritiseras hårt.

Ett krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme vid nyproduktion, större renovering och i befintlig bebyggelse väcker ilska bland Sabos medlemsföretag. Kravet finns i regeringens förslag till införande av ett EU-direktiv, energieffektiviseringsdirektivet, i svensk lag. Det föreslås träda i kraft redan nästa år. I en skrift går Sabo, vars medlemsföretag tillsammans har praktisk erfarenhet av IMD, till attack mot förslaget. Bland argumenten märks att det skulle leda till felaktiga prioriteringar, vilket i sin tur skulle ge mindre energieffektivisering per insatt krona än alternativa åtgärder.

”Obligatoriskt”
Sabo har gjort en alternativ tolkning av EU-direktivet, som man nu hoppas få gehör för hos regeringen. Där trycker organisationen på att IMD-investeringen ska vara ekonomisk rimligt och proportionerlig i förhållande till möjliga energibesparingar. Men den samlade juridiska bedömningen från juristerna på social-, närings- och justitiedepartementet, är att direktivet är obligatoriskt när det gäller värmemätning, meddelar Fredrik von Malmborg, kansliråd på Näringsdepartementet.
– Vi har gjort en tolkning av EU-direktivet att vid om- och nybyggnad är det obligatoriskt, medan det inte är det i befintlig bebyggelse, säger Fredrik von Malmborg.

Kan bli högre hyror
Lars Sandell, projektledare på Hyresbostäder och Studentbo i Norrköping, menar att ett införande – trots protester från Sabo, Fastighetsägareföreningen och Hyresgästföreningen – kan leda till högre hyror.
– Om det införs kommer ju energispararbetet att minska, eftersom fastighetsägarna inte har något incitament att spara energi, säger han.

Mark Kretz/Ingar Lindholm Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 12

Publicerad 17 september 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.