VVS Plan AB

 

I vår verksamhet ryms alla typer av konsultuppdrag inom VVS. På VVS Plan har vi den kompetens som krävs för att hitta de bästa lösningarna och hantera komplexa uppdrag. VVS Plan erbjuder:

  • Projektering av VVS-anläggningar, styr- och övervaknings- samt processanläggningar
  • Entreprenadbesiktningar
  • Kontrolluppdrag
  • Systemanalyser och konsekvensutredningar
  • Kalkyler
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Samordnad provning
  • Projekt- och kvalitetsledaruppdrag
  • Energideklarationer

Genom ett väl utvecklat samarbete med företag med specialkompetens kan vi också erbjuda andra tjänster och skräddarsydda projektlösningar.