Structor Installationsteknik AB

Structor Installationsteknik AB arbetar med projektering, utredningar och besiktningar av VVS- och elinstallationer vid ny- och ombyggnation av bostadshus, kommersiella fastigheter och lokaler, industrifastigheter och kulturmärkta hus. I de flesta av våra projekt arbetar vi hela vägen från idé till slutbesiktning. Vi erbjuder också stöd vid ombyggnadsprojekt och fastighetsdelningar genom kartläggning av befintliga installationer och föreslår förbättringsåtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, byggherrar, hyresgäster av kommersiella lokaler, statliga myndigheter och bostadsrättsföreningar.