Seveko VVS Konsult AB

Sevekos 16 duktiga installationsingenjörer skapar för fastighetsägare långsiktiga ekonomiska VVS-lösningar för bra inomhusmiljö till deras hyresgäster.

Vision

Seveko skall till större uppdragsgivare inom fastighetssektorn erbjuda de bredaste och mest professionella VVS konsulttjänsterna i Sverige.