RIBA AB

Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö och Förvaltning

Välkommen till RIBA - ett välrenommerat teknikföretag med spetskompetens inom VVS-projektering, energiteknik, OVK, förvaltning, ombyggnads- och underhållsentreprenader och projektledning. Med utgångspunkt från våra ledord Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö och Förvaltning erbjuder vi kvalificerade tjänster inom byggande och förvaltning, på både teknisk och administrativ nivå. Tillsammans med oss får du en aktiv partner i alla led - från idé och planering till genomförande och löpande drift. Våra kunder finns representerade i allt från kontor och industrier till vårdanläggningar och mycket mer.

Fastighetsutveckling

Att utveckla och förädla sina fastigheter är angeläget för den aktive fastighetsägaren. I vår modell för fastighetsutveckling arbetar vi i tre etapper för att minska drift- och underhållskostnader samt förbättra inomhusklimatet. Bra för både människa och miljö!