PE Teknik & Arkitektur AB

 

För att skapa effektiva system måste man se hela planen Vi nöjer oss inte med att se tekniska funktioner, vi vill engagera oss i helheten och slutmålet. Hus, verksamhet och installationer måste samverka för att slutprodukten skall bli optimal. Likaså måste vi arbeta i team med dig som beställare, medkonsult, nyttjare och övriga partners.

Vi ger dig ett bra beslutsunderlag Det är i starten av ett uppdrag som vi kan påverka utformningen och det är här grunderna för slutresultatet skapas. Tillsammans med dig tar vi fram kravspecifikationer och förutsättningar för uppdraget. Som teknisk partner ger vi dig en genomtänkt analys och ett beslutsunderlag som möjliggör ett effektivt genomförande av uppdraget, både ur tids- och kostnadssynpunkt. Alla uppdrag har sina specifika förutsättningar. En sak är dock lika, nämligen vårt engagemang och vår ambition att se helheten, från projektstart till färdig installation.