Levin VVS-Konsult AB

Vi arbetar huvudsakligen med projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer för bostäder, kontor, barnstugor, skolor, tvättstugor, skyddsrum, butiker och hotell samt industrianläggningar. För mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upprättar vi rambeskrivningar för VVS-arbeten inför förestående stambyten. Därutöver har vi bred erfarenhet av att vara beställarens representant vid genomförande av entreprenader och utföra besiktningsuppdrag.