Gunnar Karlsen Sverige AB

 

GK Rådgivning Syd är en specialistgrupp inom Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) för teknisk support inom arbetsmiljö, teknisk förvaltning, energi och miljö med bl.a. mät- och analysteknik som specialitet. Verksamheten omfattar ett brett utbud av tjänster och koncept. Gruppen har tre fokusområden, teknik och design, energi och miljö samt rådgivning.

Gruppen arbetar övervägande med att leverera olika beslutsunderlag till våra beställare. Grunden till beslutsunderlagen kommer oftast från våra fältundersökningar och dess resultat.

Vår instrumentpark är omfattande, förutom traditionella mätinstrument så har vi ett flertal specialinstrument. Inom området loggning så förfogar vi över ca 400 loggar; temperatur, fukt, energi, ljud, ljus, tryck, väder, flöde, puls mm.

Vi är certifierade/behöriga inom olika teknikområden, OVK, kyla, injustering, el, radon, energidekl., energikartläggning stora företag, miljöinventerare, auktoriserade provtagare mm.

Malmö (län Skåne)

Ystad/Österlen (län Skåne)

Helsingborg (län Skåne)

Kristianstad (län Skåne)

Kalmar (län Kalmar)

Värnamo (län Jönköping)