Exengo Installationskonsult AB

Exengo är ett teknikkonsultföretag som erbjuder integrerad installationsprojektering och specialister. Företaget grundades 2011 men med över 55 medarbetare har vi över 500 års erfarenhet. Vi erbjuder konsulttjänster till bygg- och fastighetsmarknaden i idé- och utvecklingsskedet, byggskedet samt under förvaltningsskedet. Vår ambition är att kunna erbjuda en helhetslösning inom installationsområdet, med syfte att förbättra samordningen och energiförbrukningen. Tjänsteutbudet grundar sig på hög servicegrad och ett stort kunnande inom Belysning, Elteknik, Kommunikation och Säkerhet, VVS, Automation, Energi, Besiktning, Kalkyler, Utredningar, Upphandlingar och Miljöcertifiering.