Eco Konsult i Stockholm AB

ECO är en oberoende elteknikkonsult och som oberoende teknikkonsulter skapar vi lösningar anpassade för varje enskild kund i varje projekt.

Våra kompetensområden:
- Systemlink (elinstallation samt kostnadsuppskattningar)
- Lightlink (ljusdesign) alla ackrediterade Ljusdesigner LD
- Powerlink (kraftprojektering & besiktning)
- Netlink (kommunikation & säkerhet)