Creanova AB


Vi är ett energikonsultföretag med huvudkontor i Sollentuna strax norr om Stockholm samt med filialkontor i Umeå. Vi är idag ett 30-tal anställda varav ca 20 st i  Stockholm och tio i Umeå. Trots sin ringa storlek så har Creanova genom åren lyckats knyta till sig stora projekterings- och utredningsuppdrag där Stockholm Waterfront, Arcus Norge, Clarion Hotel Arlanda, OMX energicentral, Nya Värtaterminalen, Hotel Hagaplan är några av de projekt som vi känner en stolthet att ha fått varit med om att utforma. Bland våra kunder kan nämnas PEAB, Fabege, Bravida, Statens Fastighetsverk, Akademiska Hus, Caverion, Skanska, Atrium Ljungberg m.fl. Men Creanova är inte nöjda med detta och strävar därför kontinuerligt efter att vidga sina vyer, öka sin kompetens, att utvecklas och växa tillsammans med sina anställda till att vara i framkant i arbetet med att förädla och effektivisera fastigheter och energianvändandet. Att känna stolthet och engagemang för vad vi gör är två mycket viktiga beståndsdelar i Creanovas framgångar.