CIT Energy Management AB

 

 

Om företaget CIT Energy Management erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader. Vi har kunskap om, och erfarenhet från, alla sorters byggnader; från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat verksamheten kräver. Våra tjänster används såväl under planeringsfasen för nya byggnader som vid drift eller ombyggnation av befintliga byggnader. Vi bistår även myndigheter och andra uppdragsgivare med expertkunskap i olika utredningar och analyser. Många av våra kunder är involverade i byggprocessen – beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer – eller i förvaltningsskedet – fastighetsägare, driftorganisationer och brukare.