Solbruk | 12 mar

Koncept för ”solbruk” utvecklas i Skåne

Region Skåne ska tillsammans med leverantören SolarEdge utveckla ett "solbrukskoncept", där produktion av solenergi och jordbruksgrödor delar yta. Just nu utvärderas placering av en försöksanläggning.

Koncept för ”solbruk” utvecklas i Skåne
SolarEdge har levererat invertrar och effektoptimerare till en solbruksinstallation i Taiwan. Nu ska ett projekt ihop med Region Skåne undersöka bästa förutsättningarna för solbruk i Sverige. Foto: Solaredge

Solbruk är en växande trend internationellt. Region Skåne vill nu undersöka hur detta skulle kunna utnyttjas i Sverige. Tanken är att etablera en försöksanläggning, där användningen av solbruk under svenska förhållanden ska studeras.

– I Skåne har vi ett högt exploateringstryck på marken, samtidigt som livsmedelsproduktionen är mycket viktig. Vi vill hitta nya sätt att utnyttja marken på det mest effektiva sättet, säger Tove Zellman vid Region Skåne, som är projektledare för försöket.

Vid testanläggningen kommer man att undersöka undersöka hur solanläggningens konfiguration och val av teknik påverkar produktionen av både jordbruksprodukter och solenergi. Till exempel planerar man att prova tre olika monteringsmetoder – vertikal montering med liggande paneler, vertikal montering med stående paneler samt montering med en solföljare, som ändrar panelernas position under dagen för att följa solens rörelse över himlen.

Vi vill hitta nya sätt att utnyttja marken på det mest effektiva sättet

Dessutom ska effektiviteten hos SolarEdges växelriktarlösning testas för att se om man kan öka energiproduktionen vid solbruk. SolarEdge-systemet använder effektoptimerare för att göra det möjligt för varje panel att producera på sin maxnivå, oavsett vädersträck, skuggning eller nedsmutsning. Det finns många innovativa sätt att installera solenergi som kan ha en positiv inverkan på  jordbruksproduktionen, enligt Daniel Sjödin, Sverigechef för SolarEdge.

– Man kan till exempel placera panelerna högt, så att grödorna får plats nedanför, vilket ger skydd från effekterna av vind, kraftig nederbörd och långvarig exponering i solen, samtidigt som det bidrar till att behålla fuktigheten i jorden. Men för att ta vara på denna potential behöver man ha rätt teknik på plats, säger Daniel Sjödin.

Tove Zellman på Region Skåne hoppas även med projektet kunna sprida kunskap till aktörer inom offentlig sektor och näringsliv.

– Vi vill komma med förslag på hur intressekonflikten mellan produktion av mat och solel på den skånska jordbruksmarken kan hanteras, säger hon.

Källa: SolarEdge

Publicerad 12 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.