Kommuner och landsting lockas bli energieffektiva

Alla kommuner som tecknar ett energieffektiviseringsavtal med Energimyndigheten för år 2010 – 2014 ska få ett årligt ekonomiskt stöd under avtalsperioden. Det är regeringens lockbete för att få fart på energi- och klimatarbetet. 

Åtagandet omfattar att ta fram och fastställa en strategi för energieffektivisering och att genomföra den. Strategin ska omfatta en nulägesbeskrivning, fastställda mål och en handlingsplan. Den ska omfatta fastigheter, transporter och att genomföra minst två av de sex åtgärder för offentlig upphandling som beskrivs i bilaga VI till EU:s energitjänstedirektiv. Det kan vara att köpa energieffektiva produkter.

Stödet förväntas bli i storleksordningen 90 miljoner kronor. SKL uppskattar att det blir cirka 200 000 – 400 000 kr per kommun och landsting.

Lars Eriksson

Energi & Miljö

Publicerad 5 november 2009

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.