VETENSKAPLIG KOMMENTAR | 20 mar 2019

KOMMENTAR: Minskad produktivitet på grund av luftföroreningar

KOMMENTAR: Minskad produktivitet på grund av luftföroreningar
Text: Magnus Olofsson Foto: Jennie Lindeberg

Att luftföroreningar leder till negativa hälsoeffekter är välkänt. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) webbsida ”Ambient Air Pollution: Health Impacts” uppskattar man att 4,2 miljoner årliga fall av för tidig död i världen har samband med exponering för luftföroreningar. De mest uttalade hälsoeffekterna beror på att personer som redan är sjuka riskerar att försämras än mer; detta gäller främst hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer. Det finns dock fler negativa hälsoeffekter beskrivna, till exempel förvärrad astma och låg födelsevikt.
Hälsoperspektivet är inte det enda att tänka på när det gäller konsekvenser av luftföroreningar. I artikeln ”Severe Air Pollution and Labor Productivity: Evidence from Industrial Towns in China”, som publicerats nyligen i tidskriften ”American Economic Journal: Applied Economics”, skriver forskaren He att produktiviteten sjunker bland textilarbetare som arbetar i områden med uttalade luftföroreningar.

Studien bedrevs under ett och ett halvt år vid två fabriker med 126 textilarbetare med uppgift att övervaka maskinell tillverkning av bomullsgarn. Fabrikerna var lokaliserade i två provinser i den östra delen av Kina, nära Gula havet och den koreanska halvön. Man hämtade data om textilarbetarnas produktivitet från fabrikernas ackordslistor, medan data om luftföroreningar hämtades från luftmätningsstationer cirka tre kilometer från respektive fabrik. Båda luftmätningsstationerna rapporterade ohälsosamt höga halter av partiklar i luften enligt (WHO) gränsvärden. Sambandet mellan luftföroreningar och textilarbetarnas produktivitet beräknades enligt en statistisk metod som heter ”distributed lag model”. Metoden är en avancerad version av släpande medelvärde, som betyder att man istället för att basera medel värdet på samtliga iakttagelser, begränsar medelvärdesberäkningen till de senaste iakttagelserna (nyare iakttagelser ges större vikt än äldre). Man kunde se att produktiviteten sjönk om exponeringen varit mer intensiv under en tidsperiod inemot 30 dagar, det vill säga att många dagar med kraftig smog ledde till att textilarbetarna presterade sämre. Man gjorde dock reservationen att skillnaderna i produktivitet var små oavsett exponering.

Det finns ett samband mellan luftföroreningar och produktivitet. Det har ekonomer vid universitetet i Singapore visat genom att studera två textilfabriker i Kina. Man har däremot inte diskuterat några aspekter av försökspersonernas hälsa. Magnus Olofsson, distriktsläkare och medicine doktor, tittar djupare i studien.

Studien publicerades i en tidskrift för ekonomisk forskning och man har inte diskuterat några aspekter av försökspersonernas hälsa. Samtidigt är det tveksamt om det hade varit etiskt försvarbart att publicera studien i en medicinsk tidskrift. Inom den medicinska forskningen måste man nämligen visa (1) att försökspersonerna inte rekryteras från en svagare grupp i samhället än vad som är motiverat av omständigheterna och (2) att försökspersonerna både kan och bör bära forskningsbördan. Till exempel kan man inte flytta ett projekt från ett land med hög tillgänglighet på sjukvård till ett land med låg tillgänglighet för att göra det lätt att få tag i försökspersoner som är ”medgörliga”.
Textilarbetarna var kvinnor i åldrarna 20 till 30 år. Många var migranter och bodde i sovsalar i anslutning till fabriken. Ingen hade någon garanterad lägstalön, utan all ersättning var helt baserad på prestation. Ackordet bestämdes antingen av antalet kilo producerat bo mullsgarn, eller av antalet upprullade garnspolar. Den vanligaste utbildningsnivån var grundskola eller gymnasium (secondary school), men uppgiften baserades på en godtycklig bedömning och försökspersonerna tillfrågades aldrig personligen. Det finns heller ingen uppgift om tobaksrökning, samtidigt som risken för exponering för organiskt damm i en textilfabrik bör ha varit uppenbar för forskarna.

Vidare innehåller artikeln ingen beskrivning av forskarnas förförståelse och drivkrafter till att genomföra studien. Som läsare vill man gärna tro att forskarna har upprört sig över att människor drabbas av luftföroreningar och att man vill bidra till en lösning. Om så är fallet, verkar dock inte miljöintresset ha resulterat i något engagemang i textilarbetarnas situation. Det finns heller ingen förklaring till valet av så starkt stigmatiserade försökspersoner. På den amerikanska nyhetswebbsidan ScienceDaily har man sammanfattat studien med orden ”exponering för luftföroreningar över flera veckor är inte bara ohälsosam – det kan också minska arbetarnas produktivitet”. Man nämner inte att det finns en anledning till varför studien saknar hälsorelaterade utfallsmått: En medicinsk studie med samma design skulle ha stoppats redan i sin linda. Och det oavsett om lindan var gjord av bomull eller annat material.

Publicerad 20 mars 2019

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.