KRÖNIKA | 15 nov 2022

KRÖNIKA: Kombinera system för tydliga mål och mer flexibla metoder

Varför inte kombinera olika certifieringssystem? Kan vi inte plocka ur de mest lämpliga och relevanta parametrarna, och anpassa kravkriterierna efter behovet? Skulle inte även entreprenörer kunna erbjuda tjänster anpassade efter ett eller flera certifieringssystem? Yifan Guo funderar.

KRÖNIKA: Kombinera system för tydliga  mål och mer flexibla metoder
Yifan Guo, certifierad energiexpert och miljöbyggnadssamordnare på Assemblin ventilation, Växjö. Foto: Hans Runesson

Jag var med på en Breeam In-Use-kurs för några veckor sedan. Det är ett brittiskt certifieringssystem för hållbarhet hos befintliga byggnader. Jag vet att vissa parametrar kanske inte upplevs som relevanta för Sverige. Men jag är positivt överraskad av det flexibla systemet: Byggherrar kan välja bedömningen av antingen en byggnads fysiska prestanda (Asset performance) eller drift- och förvaltningsprestanda (Management performance). Eller en kombination av båda. Man kan även påverka kravkriterierna. De poäng som inte uppfylls blir direkt till åtgärdsförslag.

Man kan så klart inte jämföra vårt svenska Miljöbyggnad med Breeam In-Use. Men kan vi verkligen inte kombinera olika certifieringssystem? Generellt sett kan man konstatera att dagens företag diversifierar sina produkter och tjänster för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Också vår bransch har ett liknande behov av att anpassa och kombinera certifieringssystem och branschinitiativ efter behov. På så sätt får fastighetsägare möjlighet att påverka sina fastigheters slutbetyg; samt att entreprenörer kan tillämpa vissa kravkriterier redan som funktionskrav i sin projektering och produktion.

Jag vill därför uppmuntra fastighetsägare, entreprenörer och övriga branschkolleger att titta utanför boxen (= de olika certifieringssystemen) och:

  • Fundera på vilken nytta som önskas via en certifieringsprocess eller ett certifieringssystem (till exempel minskat koldioxidutsläpp, energibesparing, gröna investeringar och/eller ökad konkurrenskraft)
  • Dela erfarenheter om de olika certifieringssystemen
  • Utnyttja sakkunniga för att jämföra olika system och paketera eventuella kravkriterier enligt energi- och hållbarhetskrav

Att kombinera olika certifieringssystem kan möjligen låta ofokuserat. Men ju flera engagerade, desto större möjlighet att certifieringsorgan och bygg- och fastighetsbranschen ökar de olika systemens flexibilitet och anpassning.

I en djungel av olika certifieringssystem ansluter sig flera fastighetsägare till Miljöbyggnad. Anledningarna är många. Min uppfattning är att systemets bronsnivå motsvarar BBR-krav. Istället för att samordna protokoll och resultat från olika funktionskrav enligt BBR (inklusive rimlig tolkning av BBR vid vissa tillfällen), har Miljöbyggnad en tydlig checklista med angivna värden och standarder som måste uppfyllas för att minst kunna nå bronsnivå (det vill säga, BBR-krav).

Tydliga krav underlättar för både beställare och entreprenörer att bedöma kvaliteten på sin slutprodukt – och förvaltningsarbeten under en byggnads hela livslängd. Dessutom bedömer Miljöbyggnad de viktigaste faktorerna inom energi, innemiljö och byggprodukter, som entreprenörer kan påverka under både systemhandling och byggnation.

Att kombinera certifieringssystem kan låta ofokuserat. Men ju fler engagerade, desto större möjlighet till flexibilitet.

Sommaren 2022 har SGBC (Sweden Green Building Council) påbörjat utvecklingsarbeten för den nya manualen för Miljöbyggnad 4.0.

Min oro är att entreprenörerna inte ska kunna påverka de tillkomna indikatorerna i tillräckligt stor utsträckning. Är det verkligen praktiskt möjligt att hitta en balansgång mellan programskede och projektering/produktion ur Miljöbyggnadssynpunkt?

Det kommer att kräva arbeten/åtgärder från både fastighetsägare och entreprenörer (inte att förglömma olika konsultföretag som brukar vara inblandade vid olika skeden).

Text: Yifan Guo, certifierad energiexpert och miljöbyggnadssamordnare på Assemblin ventilation, Växjö

Publicerad 15 november 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.