Aktuellt projekt | 10 maj

Kombination av energilösningar

Söder om Lund byggs ett nytt bostadsområde med ett energisystem som kombinerar fjärrvärme, hybridsolceller, värmemagasin i ackumulatortankar och elbatterier.

Kombination av energilösningar
800 hyresrätter ska byggas i den nya stadsdelen Södra Råbylund utanför Lund. Foto: Kraftringen

Södra Råbylund, som den nya stadsdelen heter, ligger ett par kilometer öster om Lunds centrum och beräknas om några år bestå av ett par tusen bostäder samt förskolor och skolor, parker och lekplatser.

Fastighetsbolaget Heimstaden är på väg att bygga nästan 800 hyresrätter i området. Byggnaderna uppförs i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Den första etappen, som består av tre hus på sammanlagt cirka 12 600 kvadratmeter, var inflyttningsklar i somras. En andra etapp, på cirka 9 000 kvadratmeter, beräknas bli klar senare i vår.

Jon Svärd, energiexpert på Kraftringen. Foto: Kraftringen

– Vi har haft i uppdrag att ta fram en energilösning för de 367 lägenheterna som ingår i de två första etapperna. Grundförutsättningen var en energiprestanda på maximalt 42 kWh per kvadratmeter och år (Atemp), säger Jon Svärd som är energiexpert vid det kommunala energibolaget Kraftringen.

Han berättar att man till en början funderade på att installera bergvärme.

– Men det hade inneburit en stor mängd borrhål samtidigt som det kan vara utmanande att borra i just det här området, även om det går.

Varför kan det vara utmanande?

– Det höga grundvattentrycket gör att man riskerar att få så kallat artesiskt vatten, det vill säga att vattnet sprutar upp ur borrhålen.

Ett annat tidigt alternativ var att installera termiska solfångare som har en hög effektivitet.

– Nackdelen med ett sådant system på en sådan här fastighet är att det bland annat skulle innebära stora och tunga installationer på hustaken, kräva mycket stora acku­mulatorvolymer, nödkylsystem och förmodligen innebära en del svårigheter för den normala driftpersonalen.

Hybridsolcellerna kombineras med andra energilösningar som fjärrvärme, värmepump, värmemagasin i ackumulatortankar och elenergilagring i elbatteri. Foto: Kraftringen

Istället valdes en kombination av olika energilösningar – fjärrvärme, hybridsolceller, värmepump, värmemagasin i ackumulatortankar och elenergilagring i elbatteri.

– De är var för sig inga nya lösningar eller metoder. Det nya är hur vi kombinerar de olika systemen för värme, varmvatten och el till ett gemensamt och effektivt energisystem. Det ställer dock stora krav på styrningen, säger Jon Svärd.

Styrsystemet, som är uppkopplat mot Heimstadens övergripande styrsystem, ska i varje läge bland annat se till att det är den just då mest fördelaktiga energikällan som används.

– Det innebär i allmänhet att det i första hand är den värme som solhybridsystemet levererar som ska nyttjas och i sista hand fjärrvärmen. Men i vissa driftfall, beroende på hur effektivt värmepumparna går, kommer det att vara mer gynnsamt att använda fjärrvärmen.

Eftersom panelerna värms av den omgivande lufttemperaturen kan vi hämta termisk energi även när solen inte lyser

 

På hustaken är det installerat hybridsolceller som generar både el och värme ur samma panel.

– 70–80 procent av takytan har tagits i anspråk för panelerna som utifrån ser ungefär ut som vanliga elsolcellspaneler. Eftersom panelerna värms av den omgivande lufttemperaturen kan vi hämta termisk energi även när solen inte lyser, säger Jon Svärd.

I källarplanen är det installerat ackumulatortankar och elbatterier i under- respektive elcentraler.

– Lite förenklat kan man säga att vi flyttar och lagrar överskottsenergi från dag till natt. I kombination med värmepump utökar vi antalet timmar per år som systemet kan hämta energi från solen och omgivningen, säger Jon Svärd.

Vad har varit den största utmaningen?

– Vi har lagt mycket tid på att trimma in styrsystemet för att det vid varje tidpunkt ska reglera de olika delarna i energisystemet på ett effektivt sätt.

– Jag tror att den här typen av lokala energilösningar kommer att öka i takt med att energianvändningen behöver effektiviseras. Liknande system som det som vi har tagit fram för Södra Råbylund kan appliceras på en mängd andra byggnader, både befintliga och kommande.

Enligt Heimstadens hållbarhetschef Annicka Jörgensen är det förs­ta gången bolaget använder sig av hybridsolceller.

– Vi tycker det är spännande att implementera ny effektiv teknik i våra fastigheter som hjälper oss att minska vårt klimatavtryck.

När Södra Råbylund är fullt utbyggt om några år väntas det bo cirka 4 500 personer i stadsdelen.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 10 maj 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.