Kolfilterfläktar kan vara olagliga

Kolfilterfläktar inybyggen är inte godkänt, enligt BBR. Det anser byggnadsnämnden i Uppsala och får medhåll från Boverket. Ett skäl att välja kolfilter är att det är en billig lösning.

I Uppsala har en byggherre överklagat ett beslut i kommunens plan- och byggnadsnämnd om kolfilterfläktar. Byggherren vill installera kolfilterfläktar i 102 nya lägenheter, vilket inte byggnadsnämnden vill tillåta med hänvisning till gällande krav i BBR. Nämnden konstaterar att installation av kolfilterfläktar inte kan accepteras som spisfläktar, vilket betyder att installationen inte följer gällande BBR.
Byggherren har därefter överklagat beslutet till länsstyrelsen Uppsala län, där ärendet ligger för närvarande i väntan på beslut, vilket beräknas komma senare i år. Byggherren har också meddelat att man skulle ta fram en alternativ lösning. Om länsstyrelsen så småningom dock godkänner överklagandet kommer byggherren att kräva kommunen på skadestånd för denna extrakostnad.
Uppsalafrågan har fått boverkets OVK-specialist, Wanda Rydholm, att notera att dessa kolfilterfläktar inte blir ”godkända” av OVK-kontrollanten vid första OVK-besiktning. Hon understryker att BBR mycket starkt poängterar att återluft inte får förekomma i bostäder. Reglerna finns i kapitel 6:21.
– Det är trist när byggherrar inte vill acceptera gällande fakta och relevant kunskap som berört branschfolk inom ventilationsbranschen har.

Roterande värmeväxlare
Hos Svenska Bostäder förekommer det ibland i nybyggen att man sätter in kolfilterfläktar utan anslutning till husets övriga ventilationssystem.
Allan Leveau, chef fastighetsutveckling, nybyggnad, energi och miljö hos Svenska Bostäder, menar att kolfilter används för att slippa koppla på köksfläkten på allmänventilationen när man använder roterande värmeväxlare, som lätt försmutsas av allt fett i frånluften.
En sådan lösning valdes för det nya svanenmärkta flerbostadshus som uppförts i Annedal, med högsta energianvändning på 55 kWh per kvadratmeter och år.
– Som fastighetsägare har vi underhållsansvaret och ska således se till att byta kolfiltret en eller två gånger per år.
I andra fall används vanliga köksfläktar, med separata imkanaler.
– Vi gjorde så i ett fall, Blå Jungfrun, som uppfördes som passivhus, med mycket tätt klimatskal. Där har det visat sig att hyresgästerna måste öppna ett litet vädringsfönster när de använder köksfläkten, annars blir undertrycket i lägenheten för stort och spisfläkten fungerar inte.
Enligt Allan Leveau åtgår omkring en kWh/kvm,år i förlorad energi på grund av att man vädrar bort matoset utan att ta tillvara frånluftens energi.

Billig lösning
Kolfilter har en klar fördel – priset. Det visar en undersökning av hur kostnaderna fördelas vid olika typer av köksventilation, inklusive spiskåpa/-fläkt eller kolfilter som gjorts av NCC. Enkelt uttryckt kan man säga att de lägsta installationskostnaderna är för kolfilter. Alla andra lösningar, vilka inkluderar byggkostnad för schakt och kanaldragning i schakt, innebär tillkommande kostnader. (Se separat bild). Men kolfilter ger också problem, enligt Mats Eskilson, NCC Construktion Sverige:
– Kolfilterfläktar kan bidra till vissa problem, exempelvis ökad fuktbelastning. Det blir tydligt i bostadshus med små lägenhetsaggregat med roterande värmeväxlare i kombination med kolfilterfläktar. Dessa små aggregat återför en del av fukten till bostaden, när fukthalten blir för hög. I flerbostadshus, där lägenheternas köksventilation är kopplad till ett centralaggregat är denna effekt för roterande värmeväxlare inte lika påtaglig, eftersom det extra fukttillskottet är relativt litet.
Även Mats Eskilson konstaterar att spiskåpor och spisfläktar alltid kräver extra uteluft eller att tilluft tillförs lägenheten när man forcerar köksventilationen.
– För att klara det har det varit praxis att öppna ett fönster under det att köksfläkten används, vilket ibland besiktningsmannen slår ner på. Då är en lösning att sätta in extra uteluftventiler så att undertrycket i lägenheten inte blir för stort. Det leder till att den önskade energibesparingen i viss mån uteblir.
En marknad för kolfilterfläktar är enligt Eskilson bostadsrättsföreningar när lägenhetsinnehavarna bygger om sina kök.
– Bostadsrättsföreningarnas styrelser tillåter klokt nog inte att lägenhetsägarna sätter in spisfläktar som sen kopplas upp på föreningens ventilation, utan hänvisar ägarna till att köpa kolfilterfläktar. Det är nödvändigt när en del sätter in aggregat med en högsta kapacitet på 200 liter per sekund.
 
 
Inte så vanligt
Liknande erfarenheter har Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys. Han har också ett förflutet som chef på NCC Teknik.
Det finns exempel på att frågan kring undertyck löses genom att frånluften i övriga lägenheten stängs av när köksfläkten används, men är inte så vanlig.
Enligt Bergqvist används kolfilterfläktar främst vid komplettering med köksfläkt i enstaka lägenheter i äldre flerbostadshus. Men de kan också användas i samband med större ombyggnader och vid nyproduktion. Men då är det viktigt att köket har god frånluftventilation som tar hand om fuktalstring och överskottvärme samt upprätthåller undertryck relativt övriga rum. Frånluftflödet kan då konstanthållas vilket minskar problem med lägenhetens tryckbalans och värmeåtervinning. I dag finns också bättre kolfilter med större kolfiltervolym och därmed längre livslängd.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 6-7

Publicerad 18 oktober 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.