Nyhetsreportage | 25 apr

Klimatsmart bioupplevelse

För nya Filmstaden i Uppsala har man gjort en del udda lösningar gällande klimatet så att biogästerna ska få en bra upplevelse när de ser på film. För att klara klimatkraven finns ett komplext system med ventilation, kyla och värme för varje biosalong med projektorrum.

Klimatsmart bioupplevelse
Robert Norström, enhetschef vvs och styr och Ludvig Rostvik som utfört all vvs-projektering, båda från Bjerking. Foto: Jens Lasthein

I en blivande (nästan) svart låda i centrala Uppsala kommer stadens nya biograf att invigas i höst. Filmstadens anläggning på 7 700 kvadratmeter har 13 biosalonger med 1 500 stolar, varav de två största tar in 223 och 129 besökare. Byggnaden omfattar också verksamhetslokaler och restauranger. Under biografen finns ett nyrenoverat garage i två plan med cirka 300 platser – som redan fanns i det tidigare huset.

Den nya bioanläggningen i korsningen Klostergatan/Dragarbrunnsgatan ska ersätta tre befintliga SF-biografer i centrala Uppsala.

Filmstaden i Uppsala står klar i höst och kostar 344 miljoner kronor. Foto: Filmstaden

Det är Filmstadens första biograf som utöver den moderna biotekniken Imax får så kallade recliners i samtliga salonger vilket är en ställbar, lyxig skinnfåtölj som ska ge maximal komfort. Dessutom ska gästerna kunna mingla före och efter filmen i en bar- och kafédel. Där ska man kunna äta en lättare matbit och ta något att dricka i en mysig ombonad miljö som ska bidra till helhetsupplevelsen. Till det kommer 2 000 kvadratmeter för restauranger och kaféer.

Fakta

Nya Filmstaden

  • Fastighetsägare: Uppsala akademiförvaltning
  • Byggare: Arcona
  • VVS-konsult: Bjerking
  • Rörentreprenör: Assemblin
  • Luftentreprenör: Adero
  • Styrentreprenör: KSS
  • Teknisk isolering: Hansson&Ekman isolering
  • El: Sallén
  • Entreprenadkostnad: Cirka 344 miljoner kronor

För kyla och värme används fjärrkyla och fjärrvärme. I den befintliga kylcentralen har den gamla fjärrkylcentralanläggningen bytts ut mot en ny som har en effekt på 650 kW.

– När vi dimensionerar för systemet ska det finnas cirka 20 procents överkapacitet. Vi tar ut allt vad Vattenfall kan leverera i kyla till byggnaden och har överkapacitet i växlarna och i rören, eftersom vi vill ha redundans för eventuella förändringar i byggnaden på grund av ökade krav från hyresgästerna. Fjärrkylväxlare kan utvecklas med 20 procent i framtiden liksom huvudstråk för köldbärarledningar, berättar Robert Norström, enhetschef för vvs och styr på Bjerking.

Det finns en kombishunt dimensionerad för varje salong, eftersom all klimatisering sker via tilluften. Foto: Jens Lasthein

De 13 salongerna är egna rum i rummet i olika storlekar som inte är kopplade till ytterväggen, golv eller tak, med cirka 120 millimeter mellan salongerna och ytterväggen. Ytterväggen har ett u-värde på
0,20 W/m2,K. Enligt Robert Norström räcker det för att huset ska nå Miljöbyggnad Silver.

– Huset är en betonglåda med väldigt lite fönster eller andra öppningar. Man kan se det som ett Tetris, 13 salonger i olika storlekar som är sammankopplade.

Ett av de sex luftbehandlingsaggregat som ska ventilera salongerna och allmänna utrymmen i de högre delarna av Filmstaden. Foto: Jens Lasthein

– Varje salong står på gummikuddar och alla till- och frånluftskanaler som går in i salongerna måste vara försedda med dukstos för att ta bort vibrationer. Det fungerar fint på alla ventilationsinstallationer medan sprinklerrören måste ha en slang igenom salongsväggen istället.

För att säkerställa att inte kondensutfällning sker i utrymmet mellan ytterväggen och salongsväggen har man tagit fram en helt egen lösning.

– I ytterväggen har fuktkonsulten tagit hänsyn till fukten som teoretiskt kan uppstå om ytan blir för sval. I gradängerna under sittplatserna sitter därför cirkulationsfläktar som är kopplade till ett system av ventilationskanaler i form av flexslang som ser till att det cirkulerar luft i utrymmet mellan salongerna och ytterväggen.

Respektive salongs tilluftsmatning är försedd med ett kombibatteri för kyla och värme. Det finns en kombishunt dimensionerad för varje salong, eftersom all klimatisering sker via tilluften. Den dimensionerande kyleffekten är cirka 60 W per kvadratmeter och värmeeffekten är cirka 30 W per kvadratmeter.

Robert Norström:

– I de luftbehandlingsaggregat som levererar luft till flera salonger är det individuellt luftflöde och temperatur per salong som gäller, vilket styrs av vav-system med vav-spjäll på till- och frånluftskanal in till varje salong.

Från gradängerna trycks tilluften ut i salongerna under stolarna genom dessa rör. Foto: Jens Lasthein

Även i utrymmena utanför salongerna är det extremt stränga klimatkrav, enligt Robert Norström.

– Där man köper läsk och biljetter ska lokalerna klimatiseras och där finns det kylbafflar som ska hålla rätt temperatur.

I dessa utrymmen och på kontoren är det olika börvärde på vinter och sommar, temperaturen får avvika +/-2 °C från börvärde, samt glida med utetemperaturen när dimensionerande utetemperatur överskrids.

Det är likadant i projektorrummen, men där ska den relativa fuktigheten vara >40 procent för att de dyrbara projektionssystemen inte ska ta stryk – ett modernt digitalt system som sägs ge verklighetstrogna, kristallklara bilder (60 procent ljusare och med 30 procent högre kontrast än i standardsalonger) för att skapa en visuell upplevelse oavsett om det är 2D eller 3D.

Filmstaden i Uppsala är den tredje biografen med detta system.

Med tanke på de avancerade filmprojektorerna ska projektorrummen hålla +22 °C året runt med +/-3 °C temperaturskillnad (temperaturen ska kunna ställas inom det spannet, samtidigt som temperaturen endast får avvika +/-1 °C från börvärde). För att hålla rätt temperatur i Imax-maskinerna är en speciell kanal kopplad till dem som tar bort värmen.

Isoleringen av rör för värme- och kylinstallationer som betjänar kombishuntgrupper i bland annat ventilationsutrymmet på plan 8. Isoleringen är utförd av Josefin Berlin hos Hansson & Ekman isolering. Foto: Jens Lasthein

Ventilationsaggregaten för salongerna liksom kombishuntarna står på plan 8 medan aggregaten för de övriga utrymmena står i källaren. På taket finns kombinerade takhuvar för ute- och avluft för varje aggregat. Alla till- och frånluftsaggregat liksom huvudkanaler i schakt och stråk dimensioneras för att klara cirka 10 procents luftflödes­ökning utan att dimensionerande SFP-tal överskrids, liksom att kanaler i schakt och utgångar ur schakt dimensioneras upp för 10 procent högre flöden.

Luftbehandlingsaggregatet för att betjäna garage och tillhörande biytor på plan 1 och 2 har roterande värmeväxlare med renblåsningszon med maxflöde på 7 000 l/s. Luftbehandlingssystemet är uppbyggt som ett konstant differenstryckssystem mellan till- och frånluft för att hålla undertrycket konstant i garaget. Luftflödet behovsregleras via koloxid- och koldioxidgivare. Tilluftsflödet styrs till att alltid vara 5 procent lägre än frånluftsflödet för att säkerställa undertryck mot omkringliggande lokaler.

I källaren finns också ett luftbehandlingsagg­regat med ett maxflöde på 4 000 l/s, med motströmsvärmeväxlare för restauranger och gym, och den engelska puben Holmes’ English Pub.

På plan 8 står sex luftbehandlingsaggregat enbart för att ventilera salongerna och allmänna utrymmen i de högre delarna av Filmstaden. Ett luftbehandlingsaggregat är kopplat för fem mindre salonger, med ett maximalt flöde på 3 500 l/s och roterande värmeväxlare.

Under projektet har tät dialog hållits med fas­t­ig­hetsägaren Uppsala akademiförvaltning för att de ska få en klimatanläggning som är överskådlig och enkel att drifta

Två luftbehandlingsagg­regat betjänar tre salonger med ett maximalt flöde på 3 300 l/s respektive fyra salonger med 3 100 l/s, båda med roterande värmeväxlare. För den största salongen, som kan ta in 223 besökare, finns ett eget luftbehandlingsaggregat som kan leverera 3 300 l/s med roterande värmeväxlare.

På samma plan finns även ett luftbehandlings­aggregat för projektorrum och projektorkorridor med ett till- och frånluftsflöde på 1 900 l/s samt kylbatteri, för att hålla temperaturen i rummen på rätt nivå.

Projektorkorridor och projektorrum är även försedda med cirkulationsluftskylare för att erhålla tillräcklig kylkapacitet.

Robert Norström och Ludvig Rostvik i ett projektorrum i Filmstaden. Foto: Jens Lasthein

Hela projekteringen har drivits med hög Bim-nivå. Alla discipliner har projekterats i Revit.

– Vi på V och VS har försett alla objekt som innehåller styrteknisk information med metadata direkt i modellen. Metadatan (zonindelning, placering, betjänande utrymmen, luftflöden, littrering millimeter) har sedan exporterats och kunnat lyftas direkt in i styrentreprenörens driftkort. Arbetssättet spar tid, men gör även att vi håller en väldigt kvalitetssäkrad överlämning av information mellan disciplinerna.

– Under projektet har tät dialog hållits med fas­tighetsägaren Uppsala akademiförvaltning för att de ska få en klimatanläggning som är överskådlig, robust och enkel att drifta, konstaterar Robert Norström.

Publicerad 25 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.