Klimatneutralitet | 29 mar 2023

Klimatpositiva grannskap i fokus

Hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral och hur ska man räkna och följa upp utsläpp? I projektet "Klimatpositiva grannskap" ska IVL Svenska Miljöinstitutet och branschinitiativet LFM30 i Malmö vidareutveckla en metod som kan användas i arbetet.

Klimatpositiva grannskap i fokus
IVL ska ta fram värdefullt hjälpmedel för klimatneutralitet som kan användas när nya grannskap och stadsdelar ska utvecklas och byggas, eller gamla områden rustas upp.

– Syftet är att byggbranschen och kommuner ska få ett värdefullt hjälpmedel som kan användas när nya grannskap och stadsdelar ska utvecklas och byggas, eller gamla områden rustas upp. Vi tror också att en gemensam modell och gemensam målsättning gör att viktiga erfarenheter från klimatarbetet under byggskedet kommer att tas tillvara bättre redan i planskedet, säger Åse Togerö, projektledare och hållbarhetsexpert inom stadsbyggnad på IVL.

Målet är att skapa ett ramverk och en metod som kan minska klimatpåverkan från byggskedet av hus och anläggningar, minska energianvändningen och öka cirkularitet och klimatsmart återbruk i grannskapet.

– När vi nu vidareutvecklar metoden till att omfatta hela stadsdelar får vi med många fler klimataspekter, som mobilitet, vägar, parkytor och nya sätt att producera och dela energi, exempelvis från solen. Det angreppssättet är väldigt nytt – och finns varken i LFM30 eller i dagens certifieringsmetoder, säger Åse Togerö.

Projektet kommer också att inkludera personrelaterade utsläpp som konsumtion och bilåkande och användandet av biogena kolsänkor som klimatåtgärd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att man använder trävirke från hållbart ursprung, inbyggt under lång tid i exempelvis trästommar, men även nya planteringar av växande träd som skyddas från avverkning under lång tid.

Företagen som är anslutna till LFM30 har förbundit sig att vidta konkreta åtgärder för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Metoden för att uppnå klimatneutralitet är baserad på att man upprättar en klimatbudget som går betydligt längre än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som började gälla 2022.

Källa: IVL

Publicerad 29 mars 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.