Klimatneutralitet | 29 mar 2023

Klimatpositiva grannskap i fokus

Hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral och hur ska man räkna och följa upp utsläpp? I projektet "Klimatpositiva grannskap" ska IVL Svenska Miljöinstitutet och branschinitiativet LFM30 i Malmö vidareutveckla en metod som kan användas i arbetet.

Klimatpositiva grannskap i fokus
IVL ska ta fram värdefullt hjälpmedel för klimatneutralitet som kan användas när nya grannskap och stadsdelar ska utvecklas och byggas, eller gamla områden rustas upp.

– Syftet är att byggbranschen och kommuner ska få ett värdefullt hjälpmedel som kan användas när nya grannskap och stadsdelar ska utvecklas och byggas, eller gamla områden rustas upp. Vi tror också att en gemensam modell och gemensam målsättning gör att viktiga erfarenheter från klimatarbetet under byggskedet kommer att tas tillvara bättre redan i planskedet, säger Åse Togerö, projektledare och hållbarhetsexpert inom stadsbyggnad på IVL.

Målet är att skapa ett ramverk och en metod som kan minska klimatpåverkan från byggskedet av hus och anläggningar, minska energianvändningen och öka cirkularitet och klimatsmart återbruk i grannskapet.

– När vi nu vidareutvecklar metoden till att omfatta hela stadsdelar får vi med många fler klimataspekter, som mobilitet, vägar, parkytor och nya sätt att producera och dela energi, exempelvis från solen. Det angreppssättet är väldigt nytt – och finns varken i LFM30 eller i dagens certifieringsmetoder, säger Åse Togerö.

Projektet kommer också att inkludera personrelaterade utsläpp som konsumtion och bilåkande och användandet av biogena kolsänkor som klimatåtgärd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att man använder trävirke från hållbart ursprung, inbyggt under lång tid i exempelvis trästommar, men även nya planteringar av växande träd som skyddas från avverkning under lång tid.

Företagen som är anslutna till LFM30 har förbundit sig att vidta konkreta åtgärder för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Metoden för att uppnå klimatneutralitet är baserad på att man upprättar en klimatbudget som går betydligt längre än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som började gälla 2022.

Källa: IVL

Publicerad 29 mars 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.